Åben natur i Vorup Enge

DER HAR i den seneste tid kørt en debat i medierne om lukkethed og begrænset adgang til naturområder, som ejes af Aage V. Jensen-fonde.

Jeg må sige, at min oplevelse med fondenes indsats er det direkte modsatte.

Naturområderne Vejlerne og Lille Vildmose er blevet mere åbne og tilgængelige, efter at Aage V. Jensens fonde har overtaget dem. Her kan man besøge udsigtstårne med flotte og informative udstillinger, man kan vandre ad stier, og man kan komme på guidede ture.

Vorup Enge er et nyetableret vådområde ved Randers, som blev iværksat af Århus Amt, men i dag ejes af Aage V. Jensen-fonde. I forbindelse med etablering af de seneste publikumsfaciliteter har fondene kun peget på åbenhed og øget adgang for byens borgere og turister i øvrigt.

Indpirerende udsigt

Med fondenes engagement og økonomiske støtte blev der ud over de planlagte fugletårne etableret en gangbro, således at borgere i Randers Midtby og turister fra Randers Regnskov kan spadsere direkte ud i den flotte natur.

Randers Naturskole ligger uden for Vorup Enge. Men alligevel fik vi etableret et udsigtstårn, således at de ca. 15.000 årlige besøgende, heraf mange børn, kan få et kig over Vorup Enge og blive inspireret til at gå en tur derover.

I Vorup Enge kan man spadsere på de flere kilometer lange stier. Man kan komme ganske tæt på de gamle husdyrracer, som Randers Regnskov har sat ud på græs i den østlige del af området. Man kan endda gå ind til dyrene i enkelte af foldene.

Det store engområde ud mod den nye engsø er også indhegnet med en elektrisk tråd, dels for at holde kreaturerne inde, dels for at give fuglene fred.

Et vigtigt hvilested

Som naturvejleder er jeg interesseret i at få publikum så langt ud i naturen som muligt. Men der er dog en grænse - det må ikke ske på bekostning af planter og dyrs levevilkår.

Vorup Enge har vist sig at være et vigtigt hvile- og spisested for mange af de trækkende fugle, som er knyttet til vand.

Vi har set store flokke på tusindvis af viber og de sky krikænder, som her har fundet fredet område, hvor der hverken er jagt eller mennesker, der umiddelbart forstyrrer dem.

Dyr og fugle trives

De canadiske gæs opholder sig i vinterhalvåret i området, hvor de går og græsser på engene. Gæssene er kloge fugle, der har lært, at menneskene holder sig ude på den anden side af tråden. Derfor kan man opleve gæssene helt ind på 25 meters afstand. Den sjældne og sky odder har også indtaget området; ved morgentide kan den ses boltre sig i engsøen på jagt efter fisk.

Når vi begrænser vores færden til markveje og stier, lærer pattedyr og fugle, at de kan færdes ugenert umiddelbart udenfor. Dette betyder, at vi ofte får flere dyr at se på vores færden i naturen i de områder, hvor vi må holde os til veje og stier.

Det er meget godt med al den diskussion om allemandsret og fri færdsel i naturen.

Men Danmark har ikke vildmarksvidder ligesom Norge, Sverige eller Grønland. Derfor er det vigtigt, at der reserveres områder, hvor kongeørnen kan yngle, hvor odderen kan boltre sig, og hvor gæssene kan græsse.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen