Velkommen til det nye Danmark

FOLKETINGET HAR nu vedtaget de sidste lovforslag i den længe ventede kommunalreform. Det er efterhånden tre årtier siden, der sidst blev foretaget så gennemgribende ændringer i den offentlige sektor.

Mange nye opgaver er kommet til siden da, men strukturerne i den offentlige sektor er ikke fulgt med udviklingen. Derfor indretter vi nu den offentlige sektor, så den matcher nye udfordringer. Målet er, at vi også i fremtiden har et trygt velfærdssamfund, der kan levere offentlig service af høj kvalitet.

Reformens omdrejningspunkt er et stærkt decentralt kommunestyre. Kommunerne får fremover et større og mere sammenhængende ansvar for den velfærd, der vedrører borgernes hverdag. Det skaber tryghed, fordi vi mindsker risikoen for, at borgerne kan "falde mellem to stole" og forvilde sig bort i forvaltninger og beslutningsniveauer.

De nye opgaver stiller samtidig nye krav til kommunerne. For at kunne løse opgaverne på bedste vis må kommunerne nødvendigvis have mere "muskelkraft". Derfor er Venstre gået i spidsen for en reform af det kommunale landkort. De frivillige kommunesammenlægninger har medført, at vi nu har 98 bomstærke kommunale enheder, der er klar til at overtage de nye opgaver.

Tæt på borgerne

Nærdemokrati betyder ganske enkelt, at beslutningerne træffes så tæt på borgerne som muligt. Med reformen flytter vi flere opgaver ud i lokalområdet. Det forbedrer mulighederne for, at borgere og kommunalpolitikere i fællesskab kan finde frem til de lokale løsninger, som gør sig bedst i deres kommune. Fremover vil der også kun være to skatteudskrivende led. Staten og kommunerne. Det fremmer gennemsigtigheden, fordi det bliver lettere for borgerne at se, hvad deres skattekroner bruges på. Og jeg tror faktisk, at denne gennemsigtighed skaber en bedre dialog mellem borgere og politikere, og i sidste ende et større demokratisk engagement.

De nye storkommuner får fremover ansvaret for at løse langt de fleste velfærdsopgaver. Den offentlige sektor bliver mere enkel og får færre niveauer. Det bliver med andre ord lettere for borgerne at finde rundt i den offentlige sektor. Med reformen har vi også sat fokus på den betjening, som borgerne får, når de kontakter den offentlige sektor. Vi ønsker nemlig, at det skal være let at få service af det offentlige. Der skal derfor kun være én samlet indgang til den offentlige sektor, og den skal ligge hos kommunerne. Indgangen skal være let tilgængelig, og det skal være muligt at få klaret de mest almindelige henvendelser, uanset hvilken myndighed, der har det endelige ansvar. Vi har derfor skabt mulighed for, at kommunerne kan oprette borgerservicecentre.

For vi trænger til et opgør med de skranker og snævre åbningstider, der hidtil har forvirret og irriteret borgerne. Nu indretter vi i stedet den offentlige service med udgangspunkt i borgernes præmisser og behov.

Jeg glæder til at være borger i et land, hvor systemet er indrettet efter borgerne, og ikke omvendt. For det giver tryghed. Og det er vel i bund og grund det, et velfærdssamfund skal tilbyde sine borgere... er det ikke?

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen