Ublu boligskatter

ØKONOMI- og erhvervsminister Bendt Bendtsen har kun leveret en halv løsning med sin bebudede reform af handelen med fast ejendom. Forslaget vil stække ejendomsmægleres, bankers, forsikringsselskabers, advokaters og realkreditinstitutters dominans af bolighandelen og øge mulighederne for en sund og fri konkurrence.

Det kan kun de nuværende magthavere på markedet have noget imod - hvad de jo sandt at sige allerede har tilkendegivet, at de har, om end argumentationen virker noget krampagtig.

Desuden vil reformen betyde, at fast ejendom skal handles til kontantpriser, og det vil modvirke den kunstige oppumpning af boligpriserne, som følger af de stadig mere fantasifulde finansieringsformer. Ejendomsmæglerne har efterhånden vænnet huskøberne til at se isoleret på den månedlige nettoydelse uden smålig skelen til, hvor længe man skal være om at afvikle gælden, hvis den da overhovedet afvikles og ikke blot udskydes.

Formålet med reformen er ifølge ministeren at gøre det lettere og billigere at handle boliger og dermed øge mobiliteten på boligmarkedet. I den sammenhæng må vi konstatere, at ministeren kun leverer en halv løsning.

Den anden halvdel må bestå i en aftale med skatteministeren om at afvikle den samlede årlige afgift på op mod 27 milliarder kroner, som staten beregner sig for borgernes handel med og besiddelse af fast ejendom.

Skatteministeren har rigoristisk tilkendegivet, at der ikke kan blive tale om at lempe disse ublu boligskatter.

Før det sker, forekommer økonomi- og erhvervsministerens udtrykte ønske om at gøre livet lettere for boligejere imidlertid ikke overvældende troværdigt.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen