Ingen fælder for miljøet

JYLLANDS-POSTEN skriver i lederen 13/1 under overskriften "Kommunal miljøfælde", at »det er ubegribeligt, at man i den grad vil indpasse den samlede miljøforvaltning i kommunerne.«

Det er et fortegnet billede af kommunalreformen. Forligspartierne bag reformen har efter meget nøje overvejelser fundet frem til en balance mellem, hvordan miljøopgaverne placeres i kommuner, region og stat. Og overvejelserne har altså ført til, at de samlede miljøopgaver netop ikke bliver indplaceret i kommunerne.

Tværtimod får staten ansvaret på en række centrale områder. F. eks. er det staten, der skal udstikke målsætninger og rammer for Danmarks samlede vand- og naturplanlægning - vel at mærke bindende mål, som kommunerne er forpligtet til at leve op til. Staten får bl.a. også ansvaret for godkendelse og tilsyn af knap 250 af de mest komplicerede virksomheder i landet.

Én indgang

Regionerne får ansvaret for de fleste af amternes opgaver efter jordforureningsloven, råstofforekomster og råstofindvinding på land samt for at bidrage til den statslige og kommunale planlægning med regionale udviklingsplaner.

I kommunerne lægges de borgerrettede opgaver, så borgerne i de fleste daglige sager om natur og miljø vil opleve kun at have én indgang til den offentlige miljøadministration.

Nu skal vi altså også passe på, at vi ikke mistænkeliggør de danske kommuners ansvarlighed på miljøområdet unødigt meget. Kommunerne har i en årrække løftet mange miljøopgaver. Nu får de lidt flere opgaver, men vi får jo også nye og større kommuner med større faglige enheder, og dertil kommer, at vi bl.a. laver en ny valitetsstyringsordning for arbejdet.

Vi skal huske, at det jo også forekommer i dag, at både naboer, virksomheder og grønne organisationer klager over amternes afgørelser, fordi de mener, at økonomiske hensyn eller andet har vejet for tungt. Denne klageadgang vil fortsat være der, så hvis der skulle ske tilsidesættelse af miljøhensyn, kan det jo efterprøves ved en højere instans.

Tværtimod kan man måske sige, at i og med at beslutningerne træffes tættere på borgerne, bliver det også mere gennemskueligt, hvordan beslutninger træffes. Når alt det er sagt, så vil regeringen naturligvis nu bruge den kommende tid på at nærlæse de mange indkomne høringssvar på de fremsatte lovforslag på miljø- og naturområdet.

Hvis der på den baggrund er noget, som giver anledning til at genoverveje nogle af de mange balancer, som vi nøje har bygget ind i reformen imellem stat, regioner og kommuner, så vil vi da kigge nærmere på det.

Ingen fælder

Men det billede, JP's leder tegner af en regering, der vil indpasse den samlede danske miljøforvaltning i kommunerne, det er og bliver altså ikke korrekt. Og husk så også, at vel flyttes der rundt på opgavefordelingen, men det er nu en gang de samme hoveder, der skal passe på Danmarks miljø og natur, efter kommunalreformen som før.

Og vigtigst af alt er det måske at slå fast, at regeringens mål med kommunalreformen er, at Danmarks miljø og natur skal have det mindst lige så godt efter som før reformen. Miljøet skal hverken være sorteper eller fanges i kommunale fælder.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen