Forkert påstand om skattestop

DET ER GANSKE enkelt forkert og udtryk for valgkampfeber, når Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), påstår, at skattestoppet går uden om børnefamilierne på grund af stigende daginstitutionstakster. Skattestoppet har ikke noget at gøre med, at nogle kommuner vælger at sætte taksterne på daginstitutionerne op.

Skattestoppet er ikke møntet på den enkelte kommune.

Med den variation, der er mellem kommunerne og deres økonomi, er det den enkelte kommune, der selv lægger skatteniveauet.

Hvis der er kommuner, der på grund af lokale økonomiske forhold hæver skatten, er der andre kommuner, der har plads til at sætte skatten ned, fordi regeringen netop har øget tilskuddet til kommunerne, således at kommunernes økonomi under ét er i balance.

Penge til vækst

Set under ét berøres kommuner og amter nemlig slet ikke af skattestoppet.

I de aftaler, som regeringen årligt indgår med kommuner og amter, er det sikret, at der ved uændret skat ikke alene er penge til de nuværende udgifter, men også til yderligere vækst. I tilskuddet til kommunerne er det forudsat, at brugerbetaling, f.eks. betaling for børnepasning, ikke stiger.

De penge, som kommunerne set under ét måtte mangle som følge af uændret skat og uændret grundskyldspromille, gives som ekstra tilskud til kommunerne af staten.

I 2005 er statens tilskud til kommuner og amter således forhøjet med næsten 10 milliarder kroner for at sikre økonomisk balance, incl. yderligere vækst, uden skattestigninger.

Helt enkelt betyder det, at det er staten, der betaler for skattestoppet.

Fra udgangen af 2001, hvor regeringen trådte til, og til og med kommuneaftalerne for 2005, vil der være tale om en vækst i serviceudgifterne i kommuner og amter på 12 milliarder kroner ud over den almindelige pris- og lønudvikling.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen