Håndværk i håndværksfag

HER i begyndelsen af det nye år er det tid til at sætte mål.

Mine første tanker falder på vores kære erhvervsuddannelser, som til stadighed optager mig og den samlede medlemskreds i Håndværksrådet. Erhvervsuddannelserne er efterhånden blevet alt for boglige.

De har efter min mening bevæget sig langt væk fra de erhverv, som det er meningen, at de skal kvalificere de unge mennesker til. Håndværksrådet vil i det kommende år arbejde for tre væsentlige ændringer i erhvervsuddannelserne: En praktisk indgang for de målrettede, færre alment boglige fag og en opstramning af undervisningen på de tekniske skoler.

Tiden er inde til at indføre en praktisk indgang til erhvervsuddannelserne. Der skal være en reel praktisk indgang, hvor de unge ikke skal på skolebænken i et grundforløb, som vi har det i dag.

Målrettede unge

Jeg mener, at de målrettede unge, der ved præcis, hvilken uddannelse de ønsker, skal have mulighed for at starte direkte i praktikken. Det er her, de unge får det bedste billede af, hvad det vil sige at arbejde inden for det ønskede fag, og det er her, de får bekræftet, om de har valgt rigtigt.

En miniundersøgelse fra Håndværksrådet blandt 147 elever viste for nylig, at 93 pct. af eleverne vidste, hvilken uddannelse de ønskede at gennemføre, inden de startede på teknisk skole.

Jeg synes, grundforløbet er fint for de mange uafklarede unge, som derigennem får mulighed for at snuse til flere fag, inden de foretager et endeligt valg. Men hvorfor skal målbevidste unge trækkes igennem grundforløbet, når de kan have meget større glæde af at blive oplært ude i virksomhederne?

Et andet ønske til det nye år er, at der skal luges ud i de alment boglige fag i erhvervsuddannelserne.

Der findes mange unge med flair for praktisk faglige discipliner, som kan blive nogle af de allerbedste håndværkere, selvom de ikke er skrappe til dansk.

Det er krævende at være håndværker i dag. Man skal bl.a. lære at kunne gennemtænke, hvordan en opgave udføres bedst muligt, med den højeste faglige kvalitet og ofte under tidspres. Men det kræver ikke, at man er perfekt til matematik. Det er for eksempel tilstrækkeligt blot at kunne beregne hældningen på et tag.

Der skal selvfølgelig være boglige fag på erhvervsuddannelserne, men de skal være fuldt integrerede i den faglige undervisning, så de opleves som meningsfulde for eleverne.

I den forbindelse bør man kigge på lærernes kompetencer. Der bør stilles krav om, at de lærere, der underviser i de boglige fag på erhvervsuddannelserne som minimum har indsigt i relevante faglige discipliner.

Endelig ser jeg et stort behov for at stramme op på skoleopholdene.

Det er mit indtryk, at der er alt for meget spildtid i elevernes skoleperioder i form af lærerfri undervisning, mv.

Seneste ændring

Den seneste reformændring har ganske vist indført en passus om, at eleverne skal undervises svarende til en fuld arbejdsuge. Men det lader til, at dette fortolkes meget frit på skolerne.

Jeg vil derfor opfordre alle skoler til i deres lokale undervisningsplaner at dokumentere over for virksomhederne, hvorledes undervisningen gennemføres. Hvis der er mange lektier i et fag, bør mester få at vide, at det udløser færre undervisningstimer, så han ikke undrer sig over, hvorfor eleven har fri kl. 11.30.

Generelt bør skolerne være mere synlige omkring undervisningen og gå i dialog med virksomhederne.

Hvis det lykkes at få en praktisk indgang, færre boglige fag og mere effektiv undervisning på skolerne, tror jeg, at vi kan sikre vores erhvervsuddannelser og ikke mindst undgå at eleverne falder fra i den grad, som tilfældet er nu. Og så kan vores uddannelser igen gøre sig fortjent til titlen "verdens bedste erhvervsuddannelser".

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen