Ret radaren mod de ældre

JEG LÆSTE for få dage siden her i avisen i en lille notits, "Fremtidens ældreliv skal undersøges", at videnskabsminister Helge Sander i samråd med Det Strategiske Forskningsråd har besluttet at gennemføre et teknologisk fremsyn om "Et aldrende samfund 2030".

Jeg blev nysgerrig efter at vide, hvad der gemte sig bag disse linjer, ringede til ministeriet og fik ministerens uddybning:

»Derfor sætter vi nu et fremsyn i gang, der skal gøre os klogere på samfundets udfordringer og muligheder med en højere gennemsnitsalder. En så markant ændring i befolkningssammensætningen, som den vi står over for, har vi ikke tidligere været vidne til.«

Jeg kunne også læse, at »der bliver tale om et såkaldt "radar-fremsyn", som på baggrund af en bred "scanning" udpeger og begrunder de væsentligste problemstillinger, og hvor der er behov for at igangsætte ny forskning.«

Angsten for alderen

Med et hoppede mine tanker tilbage til en fødselsdagssammenkomst forleden, hvor en stor gruppe kvinder var samlet.

Samtalen faldt på ældre, og en anden stemning bredte sig.

Mere alvorlig. Overraskende og forskrækkende var det, at langt de fleste personligt var bange for aldringen.

Ikke for selve det at blive gammel, men for om man ville blive vist omsorg.

Jeg vil her give nogle helt konkrete eksempler fra mit hverdagsliv som præst, ægtefælle, husmoder, datter, mor og bedstemor. Jeg vil gøre det i seks billeder, alle taget i det jyske på strækningen tværs over Jylland fra Vesterhavet til Århusbugten.

Billeder af skæbner

  • Billede 1: Hun var ked af, at aftenerne blev så lange. Smerterne i ryggen sled hårdt. Hun kunne ikke selv tage strømperne af og heller ikke komme i natkjolen. Nu kom kvinden fra kommunen, som skulle hjælpe hende, allerede kl. 17.30. Det betød, at hun hele aftenen skulle gå i morgenkåbe.
  • Billede 2: Han var enkemand og fik nu kun rengøringshjælp én time hver tredje uge. Han havde det jo godt, sagde de. Problemet var dog, at han langsomt mistede synet og ikke længere selv kunne se, hvor nusset, ja direkte snavset, der var blevet. Hans svigerdøtre kunne godt hjælpe, men for deres svigerfar ville det føles som en stor ydmygelse.
  • Billede 3: Hun var ikke stået op, da jeg kom. Var hun syg? Nej, men en ruteændring betød, at hun først fik morgenmad og hjælp til at komme op omkring klokken halv elleve.
  • Billede 4: Hun var bitter. »Dem, der har det bedst, er dem, der har børn, nevøer og niecer til at presse på, når man skal have hjælp fra det offentlige. Vi gamle enlige kommer bagest,« sagde hun ofte. Og hånden på vore hjerter: har hun ikke til dels ret?
  • Billede 5: En ældre kvinde: »Jeg snakker meget på kurset, for jeg skal have indhentet så meget. Undertiden ringer min bror. "Jeg synes, du lyder så hæs," siger han. Nej, men jeg har ikke talt med nogen i tre dage.« Hendes kloge øjne kiggede da over på mig, og hun sagde: »For det tæller jo ikke med, at jeg ved kassen i Netto spørger: Hvor meget bliver det?«
  • Billede 6: Hendes største ønske var at blive hjulpet ud i den friske luft. Kommunen havde prioriteret den mulighed væk. Hendes netværk var yderst spinkelt, så nu levede hun et stueliv. Resultatet: Hun bliver inde, og isolationen bliver endnu større.

De svageste svigtes

Disse er hverdagseksempler, jeg umiddelbart så for mig. Mange lignende havde fødselsdagsgæsterne den dag formentlig på deres nethinde. Samlet danner de en sum af viden i os, som giver grobund for ængstelse.

Vi svigter de svagere ældre i disse år. Alt for mange er alene i mange timer, kun afbrudt af hjælpere, som bringer mad, klæder på, klæder af, giver medicin m.v.

Det er mit håb, at videnskabsministerens nyetablerede fremsynsudvalg også vil beskæftige sig med denne voksende gruppe ældre.

Ældre, som ikke magter at gå stavgang, jogge og spille golf. Som ikke rejser sydpå med børn og børnebørn om sommeren - og nordpå om vinteren. Ældre som er reelt svage, og som følge deraf også ofte er ensomme og isolerede.

Jeg håber, at denne alt for tavse gruppe kommer til at stå centralt i det nye udvalgs "radar-fremsyn".

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen