For let at ekskludere en far

KÆRE minister Henriette Kjær. I dag er der alt for mange børn, som vokser op uden kontakt - eller med kun meget sporadisk kontakt - til den ene af deres forældre.

Desværre er reglerne indrettet sådan, at det er alt for let at "ekskludere" en far fra at udfylde forældrerollen.

Som minister for bl.a. forældremyndighed og samvær har du mulighed for at rette op på disse skævheder. Derfor får du her en række forslag til, hvordan reglerne kan ændres, så børnene sikres to forældre i deres liv.

Styrk den delte forældremyndighed, så en forælder kun kan miste forældremyndigheden, hvis vedkommende er voldelig eller på andre måder helt uegnet til at opfylde forældrerollen. Gør det lovpligtigt for vuggestuer, børnehaver, skoler og andre institutioner at sende breve til både faderen og moderen, uanset hvem der har forældremyndigheden.

Den forælder, der har forældremyndigheden, skal ikke kunne ændre barnets efternavn og f.eks. sløjfe faderens efternavn, før barnet er 12 år og selv kan tage beslutningen.

Gør det ulovligt for en forælder at returnere breve og gaver, som den anden forælder sender til barnet.

Omskriv reglerne for transportudgifter. I dag er det samværs-forælderen, der både skal hente og aflevere barnet hos den anden forælder og betale alle udgifter til transport. I stedet kunne man lade forældrene deles om transportudgifterne eller give samværs-forælderen mulighed for at trække disse udgifter fra i skat. Reguler børnebidraget efter, hvor meget samværs-forælderen har barnet.

Forkort sagsbehandlingstiderne hos Overpræsidiet og statsamterne.

Lav reglerne om, så statsamterne kun kan suspendere samværet i sager, hvor den ene forælder har meldt et overgreb på barnet til politiet.

Giv statsamterne mulighed for at skride langt hurtigere ind, hvis den ene forælder chikanerer eller saboterer samværet.

For børnenes skyld og for de fædre, som gerne vil påtage sig forældrerollen og leve op til det store ansvar, det er at have sat et barn i verden, men forhindres i det, vil jeg appellere til, at reglerne ændres.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen