Molbohistorie om Mols-Linien

TRAFIKPOLITIKERNE fanges nu endelig i deres eget spin og skal igen give rollerne i dansk færgefarts evindelige molbohistorie. Denne gang meget passende om Mols-Linien.

Broforliget kan udløse kompensation til såvel en nordlig som en sydlig færgeforbindelse mellem landsdelene. Men først efter udbud som med al anden dansk færgetrafik, der får offentlig støtte. Det kræver EU. Sydfynske (Scandlines) mellem Spodsbjerg og Tårs har fået kompensation fra Storebæltsbroen, men den bortfaldt efter den seneste licitation. Nu gælder det for første gang Mols-Linien, hvis takstnedsættelsen på broen gennemføres som bebudet.

Broen skal betale til færgerne, og pengene regnes som offentlig støtte. Det bliver storslået med en masse bureaukrati, inden den sag kan komme på plads. Og med garanti uden andre bydere. Ingen har jo de skræddersyede hurtigfærger til netop den overfart - andre nok fragtfærger til Århus-Kalundborg. Men dem er der ikke megen profit i og dermed uden interesse for en ny operatør.

I øvrigt er der vel nogen malice i, at det dansk-tyske færgeselskab, Scandlines AG, ejer 40 pct. af Mols-Linien.

Alt i alt en gentagelse af, hvad vi har set af licitations-pjat i øfærgetrafikkerne gennem de senere år. Inclusive farcen omkring BornholmsTrafikken. Mange millioner skattekroner er brugt til ingen nytte for at efterkomme bureaukratiske spilleregler, der i et færgeland som det danske burde være løst på anden og ofte anvist vis med f. eks. måltal etc. til sikring af, at det offentlige ikke malkes.

Molbo-licitationer uden andre bydere end den hidtidige operatør kan dermed undgås. Med besked til EU om, at sådan gør vi altså her for at sikre effektiv færgebetjening mellem landsdelene og til de danske øer.

Se blot til Sverige.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen