Kampen om midten

KAMPEN om midtervælgerne står ikke mindst mellem Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti. Vi radikale tør godt sige, at Danmark efter tre år med Anders Fogh Rasmussen & Pia Kjærsgaard har behov for en helt ny socialliberal kurs.

Men ved vælgerne, hvor de har de konservative? Hvis man ser på to politiske kerneværdier for midterpartier, nemlig anstændighed og ansvarlighed, så har de konservative efter min mening ikke været for kønne.

Lad os tage anstændigheden først: Hvordan har de konservative kunnet gå med til det frygtelige tilknytningskrav, der forhindrer danske statsborgere i at leve sammen med deres udenlandske ægtefæller i Danmark? Er den personlige frihed og respekten for familielivet ikke vigtigere end samarbejdet med Dansk Folkeparti? Det Radikale Venstre står derimod fortsat for en humanistisk linje, hvor vi ikke straffer de mange uskyldige for (måske) at ramme de få skyldige.

Så er der det med ansvarligheden. I løbet af SR-regeringens levetid fik vi halveret arbejdsløsheden, samtidig med at vi fastholdt den grundlæggende sunde og dynamiske samfundsøkonomi, som skabtes af Poul Schlüter og Niels Helveg Petersen i 1980'erne. Hvorfor er de konservative gået med til et helt ufleksibelt skattestop, der bestemt ikke har sat gang i økonomien?

Til de konservative skal opfordringen lyde: Afskaf skattestoppet og indbyd til reelle forhandlinger om en ansvarlig, gennemgribende skattereform.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen