EU er løsningen

JP'S LEDER 26/11 omhandler den nye lovgivning for dyretransporter i EU. Lederen leverer en fortjent kritik til Danmarks EU-kommissær Mariann Fischer Boel for hendes manglende indsats i denne sag.

Imidlertid fremhæver den også fejlagtigt, at den nye forfatningstraktat for EU vil forringe dyrevelfærden i Europa.

JP skriver: »Fremtidsperspektivet i EU er herefter, at vi i endnu højere grad bliver majoriseret, hvis forfatningstraktaten vedtages.« Det er forkert af en lang række årsager. For det første indskrives dyrevelfærd i forfatningstraktaten som et tværgående hensyn i al EU-politik. Det betyder, at det nu kommer til at stå direkte i traktaten, at der altid skal tages fuldt hensyn til velfærden for dyr som følende væsener.

For det andet bliver den demokratiske indflydelse på lovgivningen om dyrevelfærd i EU også større. Dels får EU's eneste direkte folkevalgte organ, EU-Parlamentet, mere indflydelse på en række dyrevelfærdsspørgsmål. Dels står der i forfatningstraktaten, at hvis en million borgere på tværs af grænser skriver under på, at de gerne ser et problem - som f.eks. dyretransporter - løst, så skal kommissionen se på det. Her skal det nævnes, at Dyrenes Beskyttelse alene i Danmark har samlet næsten en halv million underskrifter for bedre regler for dyretransporter.

JP's lederskribent efterlyser også vetoret på flere områder i den misforståede tro, at det vil være til gavn for dyrevelfærden. Sandheden er den stik modsatte. Det er kun via flertalsafgørelser, at vi overhovedet har mulighed for at gennemtrumfet bedre regler.

Det er igennem flertalsafgørelser, at det er lykkedes at gennemføre bedre dyrevelfærdsregler i EU for burhøns, tremmekalve, svin og forsøgsdyr.

Det er beskæmmende, at JP er med til at underbygge det skræmmebillede, som Dansk Folkeparti tegner.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen