Vidensfattigdom

DANMARKS Lærerforening (DLF) håber, at dømme efter formanden, Anders Bonbo Christensens, reaktioner på kommunernes besparelseshensigter, på, med en overraskende venlig imødekommenhed over for Kommunernes Landsforening, at bane vejen for yderligere undervisningsforringelser i folkeskolen.

Når besparelser nu engang er uomgængelige, kan man lige så godt søge dem brugt efter DLF's bedste hensigter, nemlig til at forringe den egentlig faglige undervisning.

Derfor betinger DLF sin accept af besparelserne med, at disse rammer fagenes timetal med forringet fagligt udbytte til følge.

I forvejen er lærerne af deres formand i lærernes fagblad nr. 9 blevet belært om, at folkeskoleforligets adgang til at bøde på udelthedens uddannelsesødelæggende virkninger ved, at der kan dannes hold, endelig ikke må ende i en form for niveaudeling af eleverne.

Holddannelser skal være kortvarige og må aldrig omfatte et samlet fag, men kun dele heraf, hedder det.

Holddannelserne skal altså være virkningsløse.

Danmark skal fortsat se sin styrke i vidensfattigdom.

Derfor må besparelser hellere end gerne ramme fagenes timetal.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen