Grundløse anklager

Jeg har tillid til den bundsolide dokumentation, skriver Anders Holm Thomsen, der anklages for manglende viden om historie og tvivlsom omgang med citater i en kronik.

KAN MAN i sit udvalg af stof til belysning af spaniernes erobring af Sydamerika fremhæve aspektet "kulturimperialisme" samtidig med, at man i sin fremstilling af muslimernes erobring af Spanien bestræber sig på at fremhæve aspektet "kulturberigelse"? Kan man nedtone de brutale og undertrykkende sider af historien om islams ekspansion, fordi de ikke passer med ens politisk korrekte dagsorden?

Det kan man efter min mening kun, hvis man vil acceptere en form for samtidsliggørelse af historien, der er ganske usaglig.

I sit angreb (11/4) på min kronik "Den totalitære plageånd fra 68 lever" (7/4) anklager fagkonsulent Henrik Skovgaard Nielsen mig for manglende viden om historie og tvivlsom omgang med citater. Hans hovedargument lyder i al sin enkelhed, at jeg »bebrejder« ham, at han »i en bog har skrevet, at arabernes ekspansion i Spanien i middelalderen indebar kultureksport fra et dengang højere udviklet område til et tilbagestående Europa«.

En grov affære

Sandheden er imidlertid, at jeg intetsteds i kronikken bebrejder ham dette. Derimod bebrejder jeg ham ganske rigtigt og endda i høj grad, at han kun omtaler "kulturimperialisme" i forbindelse med sin bog "Opdagelserne - kulturmøder eller kultursammenstød?" om spaniernes ekspansion i Sydamerika og ikke i forbindelse med sin bog "Korstog og Jihad?" om arabernes fremfærd i Spanien, der jo ellers helt indlysende ligeledes var en ganske grov affære.

Jeg efterlyser her en tilsvarende kritisk behandling af »det selvsamme fænomen« - som der ganske udtrykkeligt står i kronikken.

Korrekt gengivet

Derfor kan HSN roligt spare sig sine historiebelæringer og påstande om misbrug af citater. For de er alle sammen gengivet korrekt og med præcis reference med undtagelse af fornavnet på den lige så tendentiøse boganmelder ved fagbladet Gymnasieskolen, der ganske rigtigt ikke hedder Søren, men Peter Frederiksen, men kilde og sidetal er i øvrigt gengivet korrekt, som HSN givetvis udmærket ved.

Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvor meget eller lidt marxist HSN er eller har været, da han i tiden formentlig omkring 68 skrev sit speciale, som jeg uden blusel skal indrømme, at jeg altså ikke har læst. Men i hvert fald er fagkonsulenten tydeligvis stærkt tendentiøs og politisk korrekt.

Samtidig benytter han sig af en debatform, der vel kun hører hjemme i totalitære stater, idet han hænger sine kritikere offentligt ud for synspunkter, de simpelthen ikke har.

Derfor er der jo nok også tale om selvprojektion, når han påstår, at jeg skulle føle mig »presset«, eftersom jeg har tilladt mig at "genbruge" nogle eksempler fra en tidligere debat, vi havde i efteråret.

Kritiske spørgsmål

Sandheden er netop, at jeg har tillid til den bundsolide dokumentation dengang som nu. Og i øvrigt er jeg ikke den eneste, der har stillet stærkt kritiske spørgsmålstegn ved fagkonsulentens forfatterskab.

Således havde lektor Jørgen Grimstrup allerede fokus på et par af de her nævnte eksempler i en aldeles fremragende JP-kronik "Kultureksport eller erobring?" (6/8 2002). Dengang undlod HSN påfaldende nok helt at svare. Denne gang vælger han så udenomssnak og helt grundløse anklager. Hvorfor mon?

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen