Gældssanering som lotteri

DET HAR OFTE været diskuteret, hvorvidt landets skifteretter yder tilstrækkelig hjælp til ansøgere om gældssanering.

Min opfattelse er, at hjælpen og vejledningen på mange måder er skruet helt forkert sammen. Det er helt forståeligt, hvis gældssaneringssystemet af ansøgere kan opleves som det rene lotteri.

Det er nemlig sådan, at den dommer, der rådgiver om en eventuel gældssaneringsansøgning, også er den, der skal afgøre, om ansøgningen imødekommes.

Endnu værre er næste led. Hvis en dommer har nægtet en ansøger gældssanering, skal selvsamme dommer hjælpe med udformningen af en klage over afgørelsen til en højere ret.

Retshjælp

Et sådant system er og bliver uhensigtsmæssigt. Derfor bør der skabes mulighed for, at ansøgere om gældssanering kan opnå retshjælp eller få beskikket en bistandsadvokat. Både som hjælp i selve ansøgningsfasen og i tilfælde af eventuel anke af afgørelsen til landsretten.

Det en nemlig sådan, at skifteretten i forvejen beskikker en advokat som skifterettens medhjælper, når en gældssaneringssag indledes.

Men den pågældende advokat optræder alene som repræsentant for dem, der har penge til gode. Der bør imidlertid være lige vilkår, så ansøgeren også er repræsenteret med sin egen beskikkede advokat.

Brug advokaterne

Vi har et helt korps af velkvalificerede gældssanerings-advokater, der med skifterettens mellemkomst vil kunne optræde som beskikkede advokater og dermed varetage ansøgernes interesse.

Lad os bruge dem til at forbedre retssikkerheden i gældssaneringssager.

Det er ofte store beløb, der er i spil.

I dag kan ansøgeren kun anmode selve skifteretten om bistand, og mange har i sagens natur ikke økonomisk mulighed for at betale egen advokat.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen