Leder: Postal ynk

POLITIKERE kan en gang imellem udtrykke sig så forenklet, at man må få det indtryk, at deres tanker er lige så forenklede som de ord, der kommer ud af munden.

Når eksempelvis Kaj Ikast, konservativ trafikordfører og tidligere trafikminister, siger om postomdelingen: »Det er jo givet, at der er en meget stor besparelse i at skære den sjette dag væk,« må man beundre analysens skarphed.

Men hvorfor kun skære én dag væk, så posten omdeles i fem ugentlige dage i stedet for seks? Hvorfor ikke skære to dage væk, eller tre? Så meget større må besparelsen da være. Hvorfor for resten i det hele taget bringe posten ud? Det er allerede blevet uoverkommeligt at bringe posten til folks døre, så hvorfor ikke lade folk hente deres post på centrale opsamlingssteder?

Videreførelsen af tankerækken er såmænd ikke ret meget mere absurd end det forslag, der allerede er fremlagt af trafikminister Flemming Hansen og trafikordførerne Kaj Ikast og Svend Heiselberg.

Et firma, der er i vanskeligheder, hvad Post Danmark jo tydeligvis er, kan overveje at øge servicen og falbyde nye, attraktive ydelser. Eller man kan vælge at forhøje priserne og forringe servicen yderligere.

Fornuftige erhvervsfolk ved, at det sidste er den sikre vej til den endelige undergang - i hvert fald så længe man forsøger at fungere på markedsvilkår.

Men for folk, der forvalter et monopol under afvikling og stadig tænker, som om monopolet var intakt, er den konklusion ikke nærliggende.

Hvis Post Danmark havde kendt sin besøgelsestid og øget sin service i stedet for at indlede den endelige afskaffelse af enhver service, havde det ikke været nødvendigt at iværksætte krampetrækninger som nedskæring af servicen med 16 pct.

For danske dagblade, som Post Danmark på hverdage uddeler 350.000 eksemplarer af, er en nedskæring af servicen naturligvis stærkt generende. Men resultatet kan blive, at den sunde konkurrence i distributionsleddet bliver fremskyndet.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen