Samarbejde - men ikke fælles stat

JØRGEN Elikofer advarer 24/6 i Jyllands-Posten mod at stemme nej til euroen med det argument, at jeg engang har været medlem af DKP. Har Elikofer andre argumenter for at opgive den danske krone og overlade pengevæsenet til udenlandsk styring?

Min vision for det europæiske samarbejde er, at det skal omfatte alle europæiske lande, men ikke føre til en fælles stat. Samarbejdet skal begrænses til det, der går over grænserne, og hvor vi hver for sig ikke er i stand til at lovgive effektivt.

Mønt, militær, politi og statsborgerskab er typiske magtmidler for nationer. En fælles international valuta til at finansiere handel over grænserne er en god idé, men det skal ikke være i stedet for de nationale valutaer. Et nationalt pengevæsen er nødvendigt for at have et reelt folkestyre omkring den økonomiske politik i et land.Vil man have en fælles mønt i EU og samtidig forbyde de nationale valutaer, må man også sige, hvordan enhedsvalutaen skal styres demokratisk, med mindre det er selve demokratiet, man ønsker at begrænse.

Praktisk samarbejde

Det danske militær skal kunne bruges for FN og NATO, men jeg advarer mod de franske planer om at lade militæret blive en byggesten til en EU-stat.

Jeg er tilhænger af fælles internationale menneskerettigheder og nationale statsborgerskaber med tilhørende rettigheder og pligter, men advarer mod opbygningen af et fælles EU-statsborgerskab, hvor EF-domstolen i Luxembourg bliver vores højesteret til at fortolke uenigheder mellem den danske grundlov, det danske folkestyre og EU.

Jeg er endelig tilhænger af et tættere samarbejde mellem politiet, også i EU-landene, for at bekæmpe voldelige hooligans, international handel med narko, ulovlig indvandring osv., men advarer mod planerne om at opbygge et fælles forbundspoliti med forbillede i det amerikanske FBI.

Vi bør kort sagt bevare mest muligt af vort folkestyre og indgå i alle former for praktisk samarbejde over grænserne, men sigtet skal ikke være at lade nationalstaterne opløse i en forbundsstat, det som er kaldt for Europas Forenede Stater.

Hvor langt vil Elikofer gå på disse områder?

Hvornår ønsker han de resterende tre danske undtagelser sat til folkeafstemning? Vil han have Amsterdam-Traktatens afløser Nice-traktaten, som ventes vedtaget 70 dage efter folkeafstemningen om at afskaffe kronen, sendt til folkeafstemning, eller skal den vedtages uden at spørge de danske vælgere, om de er tilhængere af flere flertalsbeslutninger, hvor det danske folkestyre kan stemmes ned i udlandet?

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen