Begrænset kørsel på strande

Lis Nørgaard fra Nørresundby synes, at strandkørsel er en god idé (JP 27/6). Det synes jeg ikke.

Jeg har dog ingen ønsker om at forbyde bilerne på de danske strande. Det ville skabe større og alvorligere problemer. Værdifulde naturområder i baglandet skulle inddrages til parkeringsområder, færdslen hen over de sårbare klitområder ville blive øget, og det ville blive vanskeligere at komme til stranden.

Men jeg vil begrænse kørslen. Den skal kun finde sted, når det er bydende nødvendigt. Der, hvor strandene ikke har status som vej, er almindelig bilkørsel i strid med naturbeskyttelsesloven. Dette forbud skal naturligvis håndhæves.

Jeg mener også, at det er vigtigt at få afgrænset parkeringen på stranden, så alle strandgæster kan se, hvor bilerne hører til, og hvor familierne kan være i sikkerhed for bilkørsel. Det skal selvfølgelig gøres under hensyn til de lokale forhold, men kan for eksempel ske ved at afmærke en del af stranden som parkeringsplads. På Rømø er der gode erfaringer med at dele stranden op, så forskellige former for aktivitet adskilles. Det forebygger mange problemer og gør stranden til et bedre sted at være.

Ingen har interesse i, at bilkørslen vokser på de danske strande. For strandgæsterne skal kunne slappe af og føle sig sikre. Og strande og klitter er nogle af Danmarks smukkeste og mest sårbare naturområder. Dem skal vi passe på. Både fordi de er temmelig enestående i europæisk perspektiv, og fordi de er et vigtigt grundlag for turismen. Lokalt og nationalt.

Derfor vil jeg til næste efterår tage initiativ til at gøre status over, hvor langt man er kommet med at løse problemerne med bilkørsel på strandene for at se, om der eventuelt er behov for ny lovgivning på området.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen