Vi hører hjemme i EU

Kristian Thulesen Dahl, DF, bekendtgør i et interview med JP 25/6, at Danmark i realiteten bør melde sig ud af EU. Det er konsekvensen af hans synspunkt om, at Danmark kun skal være med i Det Indre Marked og ikke andet.

Der er ikke mange i den danske befolkning, som deler Kristian Thulesen Dahls holdning. Og det er godt. For det første er det ikke i Danmarks interesse at stå uden for de mange forbedringer af EU-samarbejdet, der skete med Amsterdam-Traktaten på miljø- og beskæftigelsesområdet. For det andet ville samarbejdet gå i stykker, hvis landene kunne vælge og vrage mellem enkelte områder. Samarbejdets værdi ligger netop i dets sammenhængende og forpligtende karakter.

Danmark er en del af EU, og det skal vi forblive. Vi har stor gavn af EU-samarbejdet og har været med til at præge det. Det sikrer os vigtig indflydelse på de beslutninger, der træffes i EU. Vi skal være med, hvor beslutningerne træffes og ikke stå udenfor og føre kopi-politik.

Samhørighed

Det Indre Marked er en vigtig del af EU. Men samarbejdet rækker videre. Der er en fælles landbrugspolitik, der har været til gavn for dansk landbrug. Der er struktur- og samhørighedsfondene, der giver støtte til økonomisk tilbagestående regioner i EU. Det har været til gavn for f.eks. Lolland/Falster, Nordjylland og Bornholm. I EU arbejder vi sammen med de andre europæiske lande om at opnå indflydelse i forhold til USA og Kina. På det økonomiske område opnår vi bedre vilkår for handel og investeringer. På det udenrigspolitiske område betyder det indflydelse og medvirken til at løse internationale konflikter til fordel for fred og sikkerhed.

For mig er der tre gode og klare argumenter for dansk deltagelse i den fælles valuta: Det er til gavn for dansk økonomi, det sikrer tryghed og stabilitet, og det sikrer Danmark indflydelse.

Man kan diskutere størrelsen af de økonomiske fordele for Danmark ved medlemskab af den fælles valuta. Men at der er fordele er alle enige om, også de økonomiske vismænd. For mig er hensynet til virksomhederne og forbrugerne det væsentlige. Den fælles valuta, der er kronen på værket for EU's Indre Marked, vil skabe endnu større samhandel imellem EU-landene. Det vil blive lettere at sammenligne priser - tænk bare på mulighederne på Internettet med e-handel. Det vil skabe mere konkurrence og derved være til gavn for både virksomheder og forbrugere.

Globalisering

Danmark er et lille land. Vi er afhængige af omverdenen, men vi er også sårbare over for påvirkninger udefra. Udviklingen går stærkt og globaliseringen kender ingen grænser. Ved et klik på computeren fra den anden side af jorden kan milliarder af kroner skifte ejermand fra det ene øjeblik til det andet. Spekulation er et alvorligt problem for et lille land. Med den fælles valuta vil Danmark indgå i det kollektive værn mod valutaspekulanterne. Det sikrer tryghed og stabilitet. Det er samtidig et værn om vores velfærdsstat og en garanti for videreførelse af regeringens økonomiske politik.

Vi gør en forskel

Danmark hører naturligt hjemme i EU.

Vi har bevist, at vi kan gøre en forskel.

Danmark har været forrest, når det gælder optagelsen i EU af de nye demokratier i Central- og Østeuropa.

Danmark kæmper for miljøet i EU.

Det var Danmark, der fik placeret EU's indsats til gavn for beskæftigelsen solidt på EU's dagsorden.

Og Danmark har arbejdet for åbenhed og mere demokrati i EU. Vi skal fortsætte med at gøre vores indflydelse gældende og sætte danske fingeraftryk på EU-samarbejdet. Kun på den måde kan vi påvirke EU i den retning, vi ønsker - til gavn for vores velfærd og for fred og sikkerhed i Europa.

At stå udenfor og surmule fører os ingen vegne.

Det er heller ikke dansk natur.

Vi har altid været parate til at tage et medansvar og vise solidaritet med andre. Det skal vi selvfølgelig fortsætte med.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen