LEDER: Færøske kræmmere

DEN FÆRØSKE regerings eneste mærkesag, kravet om løsrivelse, som har formået at binde tre partier sammen, er uhjælpeligt stødt på grund. Et desperat landsstyre burde derfor følge oppositionens opfordring, erkende sit nederlag, og gå af.

Der kommer ingen folkeafstemning om løsrivelse. Det er konsekvensen af lagmand Anfinn Kallsbergs gentagne forsikringer. Han har understreget, at dersom den økonomiske milliardstøtte fra Danmark skal ophøre efter tre-fire års forløb, er der slet ingen grund til at høre vælgerne.

Hvilket lagmanden i øvrigt - efter meningsmålinger at dømme - har fuldstændig ret i.

Den tredje forhandlingsrunde i Statsministeriet efterlod ingen tvivl om, at for statsminister Poul Nyrup Rasmussen, som i denne sag har massiv støtte i Folketinget, er fire år det absolutte maksimum.

Landsstyrets desperation giver ubehagelige udslag.

Det er absurd, at styret beskylder regeringen for aftalebrud, og gør det med den begrundelse, at statsministeren ikke vil diskutere overgangsordninger.

Det færøske krav om endnu 15 års bloktilskud er og har hele tiden været urealistisk. Det står i skærende kontrast til et færøsk skattetryk, der er blevet sænket og ligger langt under dansk niveau.

Dernæst bør det gøre indtryk, at den færøske levefod - selv i tilfælde af et øjeblikkeligt stop for dansk økonomisk støtte - vil være bedre end i Skotland og dobbelt så god som i Portugal.

Absurd er det også, at landsstyret kan stille forslag om hjælp fra FN til fortsatte forhandlinger. Der er i den foreliggende sag - med tanke på den typiske FN-indsats - ikke tale om, at et kolonirige står foran afvikling og har brug for hjælp dertil. I et rigsfælleskab er forslaget en fornærmelse.

Desuden er det en desperat handling, at landsstyret ville tilbyde Danmark en lotteriseddel for at sikre sig suverænitet på kredit.

Statsministeren måtte naturligvis afvise forslaget om, at færingerne betaler 11 års støtte tilbage, hvis de inden for de næste 15 år finder olie i Atlanterhavet.

Endelig fortjener landsstyrets forsøg på at bruge Færøernes beliggenhed som NATO-forpost at blive nævnt. Her handler det igen om økonomi, idet påstanden er, at Danmark gennem årtier opnåede milliardbesparelser på forsvarsbudgettet på grund af Færøerne. Sikkerhedseksperter har afvist denne teori, som passende kunne være ledsaget af oplysningen om, at overvågning og redningstjeneste på og omkring Færøerne er en bekostelig sag.

Det korte af det lange er, at de mange kræmmer-argumenter til syvende og sidst er uværdige.

Når eller hvis kravet om løsrivelse fra Danmark - ønsket om at stå på egne ben - er markant til stede i den færøske befolkning, bør dette ønske ikke være - eller gøres - afhængig af mere eller mindre relevante regnestykker.

Det er en selvmodsigelse, at man kan blive selvstændig på en anden stats regning.

Færingerne bør af samme grund opgive kravet om dobbelt statsborgerskab.

De færøske landsstyremedlemmer ønskede ikke at tale om forhandlingssammenbrud. Der bliver møde igen efter sommerferien.

Bolden ligger fortsat i Torshavn.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen