Skovejerne og naturen

FORMANDEN for Dansk Skovforening Gustav Berner slår i JP 5/6 ud efter Naturrådet. Anledningen er, at Naturrådet i sin netop udkomne vismandsrapport har anbefalet, at der gives bedre adgang til folks færdsel i det åbne land.

Gustav Berner anfører, at »vismændene gør sig ingen overvejelser om, hvilke konsekvenser sådanne justeringer kan få for f.eks. naturen, for lodsejere og for forholdet mellem lodsejere og naturgæster.«

Og i forlængelse heraf mener han, at vi derved diskvalificerer os både mht. princippet om omhyggelig beslutningstagning og mht. rådets opgave med at »sikre troværdighed og højne debatten.«

Anden halvdel

Nu er der jo altid mindst to om en debat, så derfor kan Naturrådet ikke alene garantere niveauet.

Og jeg må nu erkende, at det kan være svært, bl.a. som i dette tilfælde, hvor GB er blevet så rasende, at han ikke har nået at læse anbefalingens anden halvdel, hvori der står:

»Der bør dog stadig være undtagelser for områder med landbrugsarealer i omdrift, der kan tage skade af færdsel, i umiddelbar nærhed af beboelsesejendomme og i meget følsomme naturområder, hvor offentlighedens generelle adgang kan være i konflikt med naturbeskyttelseshensyn.«

Kære Gustav Berner, Naturrådet har heller ikke forestillet sig, at de almindelige demokratiske spilleregler, vi har udviklet her i landet, skal sættes ud af kraft.

Verden ændres jo ikke blot, fordi et råd kommer med en anbefaling. En sådan er jo netop et forslag til, at andre skal reagere, f.eks. ved at tage en debat op med henblik på afvejning og omhyggelig beslutningstagning.

Lad os derfor justere debatten. Vi mener ikke, at alle skal have adgang til at gøre hvad som helst og hvor som helst, eller at beslutninger herom skal tages over hals og hoved.

Men vi mener, at med de indskrænkninger i folks muligheder, der utilsigtet er sket i de senere år, og med den øgede interesse, der er for friluftsliv, er der basis for at diskutere en justering af de gældende adgangsregler.

Kærlighed til naturen

For vi er vel enige om, at hvis ikke vi og vore efterkommere sikres mulighed for god og nær kontakt med den levende natur, får vi et problem.

For uden kærlighed til naturen kan man ikke i et demokratisk samfund fastholde den opbakning bag natur- og miljøbeskyttelsen, som er nødvendig, hvis vi alle sammen skal overleve på lang sigt.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen