Beklagelse over afmagt?

DEN SÅKALDTE Lenz-sag fik en problematisk afslutning. Tiltalefrafald med henvisning til forældelse og rigsadvokatens bastante erklæring om tiltaltes utvivlsomme skyld.

Når henses til, at man ikke bør udtale sig om skyldsspørgsmål, når der ikke foreligger nogen retlig afgørelse giver rigsadvokat Henning Fodes kommentar sammen med sagens omstændigheder anledning til formodninger.

Ordene er ikke tilfældige, der skulle lukkes lidt op for en pose, der ret beset nu netop skulle lukkes. Hensigten kan der gisnes om, men givetvis kan der næppe blot være tale om retfærdiggørelse af det offentliges skrappe fremfærd, varetægtsfængsling etc., der må være noget mere.

Graverende

Måske rigsadvokaten har fundet tiltaltes formodede landsskadelige virksomhed så graverende, at kommentarerne måtte til som en slags erstatning for den straf, der ikke blev udmøntet. Men der kan ligge mere bag. Ordene var sikkert velovervejede.

Som bekendt foreligger der en del materiale fra de gamle Stasi-arkiver, og andre sager tænkes formentlig rejst. Det er sandsynligt, at adskillige relativt højt placerede personer i systemet kan belastes af materialet. Men med Lenz-sagen synes anklagemyndigheden at være svækket i sit udgangspunkt.

Den Kolde Krig er overstået, og i dag er det svært at udtale sig om effektiviteten af de skader på landets sikkerhed, nogen kan have udrettet. Men hensigten kan der næppe være tvivl om.

Rent bortset fra økonomiske fordele har sympati for Danmarks modstandere under Den Kolde Krig spillet en rolle. Nogen tid efter påbegyndelsen af retsopgøret efter sidste verdenskrig kunne man konkludere, at megen sympati for nazismen og samarbejde med besættelsesmagten kun fik beskedne konsekvenser, og dommene blev da mildere, og en del tiltalefrafald forekom som nogle krænkelser af retsbevidstheden.

Klare retningslinjer

Folk, der samarbejdede med Warszawa-pagten, vidste, hvad de gjorde.

Retningslinjerne var klare.

SF's og Enhedslistens forargelse og angreb på efterretningstjenesten er måske mere politiske end bygget på forargelse over manglende retssikkerhed og langvarig varetægtsfængsling.

Er Henning Fodes bemærkninger om tiltaltes skyld at forstå som beklagelse til offentligheden af samfundets afmagt over for en iøjnefaldende krænkelse af bestemmelser om rigets sikkerhed?

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen