Kunstpolitik

SKATTEFRADRAG for virksomheders kunstkøb har længe haft høj prioritet i Venstres kulturpolitik, så det er glædeligt, at idéen nu udmøntes. Da der produceres mere kunst, end der afsættes, er en markedsudvidelse betydningsfuld. Mange virksomheder vil fremover købe kunst i samråd med egne kunstforeninger eller kunstkonsulenter, idet kunstkøb bliver et væsentligt personalegode.

Loven er en enestående håndsrækning til mange kunstnerne, som vil kunne frigøre sig fra tilskudsafhængigheden.

Enhver frisætning af kunstnere er vigtig i et demokratisk land, da den frie tanke og den frie kunst jo netop danner skellet mellem åbne samfund og totalitære, fundamentalistiske regimer.

Skuffende holdning

Forslaget har af indlysende grunde opbakning fra mange kunstnere.

Men når det gælder oppositionen, er holdningen skuffende. Forslaget er tilsyneladende ubehageligt liberalt. Loven bygger nemlig på den grundtanke, at virksomheder forvalter deres penge med omtanke.

Det betyder, at virksomhederne ikke er begrænset til alene at købe af organiserede kunstnere. Det byder Socialdemokratiet imod. Her foretrækker man, at der laves lister over de rigtige kunstnere og de andre, så fradraget forbeholdes de førstnævnte. Eksklusivbestemmelser har altid stået højt i det parti!

Gennemføres det princip, vil det med sikkerhed blive endnu sværere end nu at slå igennem for unge og autodidakte kunstnere. Kunstnerne kan ikke regne med støtte fra de radikale dér, trods markedsudvidelse.

JP's leder 30/3 bekymrer sig for, om værker indkøbt med skattefradrag skulle ende i private hjem.

Jamen sker det, er det klart lovbrud. Det er det også, hvis en direktør i dag placerer et ægte tæppe - indkøbt med fradrag til et kontorlokale - i sin privatbolig.

Lovbrud skal selvfølgelig have konsekvenser - men er det ikke "for smed at rette bager" - hvis man af lutter bekymring for misbrug nægter kunstnerne denne afgørende frisættelse?

Misbrug skal bekæmpes, men det er misbrugerne, og ikke kunstnerne, der skal rammes.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen