Er Nature og kompagni sandhedsvidner?

SOCIALDEMOKRATIETS miljøordfører Pernille Blach Hansen søger i JP 27/3 at jorde tilhængerne af ansættelsen af Bjørn Lomborg ved at citere afdøde Ove Nathan. Nathan var en kvalificeret fysiker og et ærligt menneske, og hans bombastiske udtalelser om autoriteten af tidsskrifterne Nature, Science og Scientific American byggede utvivlsomt på egne positive erfaringer. Han har dog næppe diskuteret sit synspunkt med fagfolk fra andre dele af naturvidenskaben.

Mine erfaringer med de tre tidsskrifter er betydelig mere blandede. Jeg har læst mange lødige, men også adskillige meget tvivlsomme artikler i de tre tidsskrifter. Jeg har et par gange bidraget til Nature og ofte hjulpet redaktionen med at bedømme indsendte bidrag. Jeg har også gennem kolleger et godt indtryk af kvaliteten af Scientific Americans redaktion.

De tre tidsskrifter er nyhedsmedier, der udvælger indholdet efter samme principper som aviser. Hovedvægten ligger på det sensationelle, og der er ofte ikke plads til dybtgående faglig argumentation. Udvælgelsen af bidragene styres i høj grad af, om emnet kan tænkes at have en bred interesse. De tre tidsskrifter er da også hyppigt citerede i dagspressen.

Det problematiske ved den slags tidsskrifter er, at redaktionerne umuligt kan have det faglige netværk, som er nødvendigt for at sikre kvaliteten. Jeg har fra Nature modtaget manuskripter, som jeg slet ikke var kvalificeret til at bedømme, og jeg har også oplevet, at man trykte bidrag, der lød spændende - trods et tvivlsomt indhold. Ligesom dagbladene har de tre tidsskrifter et meget stort tidspres, og korrekturtryk når ikke altid frem til forfatteren i tide.

Jeg læste Ove Nathans udtalelse, da den blev fremsat, men reagerede ikke, fordi jeg kendte hans dårlige helbred.

Nu er dette hensyn ikke længere aktuelt, og man skader ingen ved at betegne udtalelsen som et fejlskud. Jeg synes, at man bør lade være med at benytte den i debatten.

For god ordens skyld skal jeg oplyse, at jeg ikke kender Bjørn Lomborg. Mit indtryk af debatten på miljøområdet er, at alle de stridende parter kunne have godt af at koncentrere sig om facts. Det er der desværre ikke megen tradition for i Danmark.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen