Jesus er godt stof

DER ER GANG i den i den danske folkekirke.

Nye historier i aviserne hver dag.

Når syge folk forståeligt nok beklager sig over, at de ikke kan få alkoholfri altervin i kirken, så erklærer tre præster ved Kristkirken i Kolding, Leif Pedersen, Michael Lerche Nygaard og Harry Sørensen, her i avisen, at de foretrækker vin med alkohol netop i »en tid, da tilsætningsstoffer og madsminke kan gøre det uigennemskueligt at finde ud af, hvad det er, man indtager.«

Et nyt argument, må man sige.

Og ved Stauning Kirke i Vestjylland stopper menighedsrådet sit arbejde i protest mod sognepræsten, Claus Thomas Nielsens, privatliv - og klapper sammen som østers, når de bliver udspurgt nærmere.

Opfør jer ordentligt

En underlig sag, bemærker biskop Niels Holm i Ribe, og vi andre forestiller os menighedsrådsmedlemmer, som i nattens mulm og mørke lister hen og kikker ind gennem præstegårdens vinduer.

I Torsted Sogn i Østjylland opleves folkekirkens første sag om samarbejdsvanskeligheder mellem en provst, Litten Hjorth, på den ene side og menighedsråd, ansatte og et par præster på den anden. Biskoppen i Århus, Kjeld Holm, har holdt møder med parterne, der er indsamlet over 800 underskrifter, og sagen ligger nu også hos kirkeminister Tove Fergo (V), der startede sin ministertid for nogle måneder siden med at lægge sig ud med alle landets biskopper og dem, der mener, at vi skal have en ny salmebog.

Jo, der er gang i den - og man kunne ønske, at kirkens ansatte ville opføre sig ordentligt over for hinanden.

Hertil kommer de mere traditionelle historier - som forleden, da forskeren Finn Abrahamowitz hævdede, at Jesus ikke blev født i Betlehem i år 0, men i Nazaret år 6.

Og så er Jesus pludselig godt stof i medierne. Forståeligt og acceptabelt, hvis man samtidig tager med, at evangelierne om Jesus ikke er objektive referater af historiske begivenheder, men Guds budskab og tale til os i den verden, vi lever i nu.

Jeg talte med et par piger i konfirmandalderen forleden.

De vidste, at påsken er kristendommens største højtid, at Jesus blev fanget skærtorsdag, henrettet langfredag og opstod fra de døde påskemorgen.

Og de vidste, at den kristne tro bygger på Jesus ord om, at enhver, der tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

Basal viden

Jo, det er skam rigtigt nok, og de fleste, jeg har talt med gennem de 20 år, jeg har været præst, har haft mindst samme basalviden.

Selvfølgelig kan man sige. For vi lever jo i et kristent land med en gammel kristen kulturarv - og da kristendommen og troen er et spørgsmål om liv og død for hver enkelt af os, så er det nok meget naturligt at stoppe op i hverdagen - og lige tænke lidt over det. Jo, Jesus er godt stof.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen