Regeringen vil opfylde sine løfter

JP'S LEDER 15/3 skælder ud på regeringen i almindelighed og mig i særdeleshed. Vi beskyldes for at snyde vælgerne ved at løbe fra målsætningen om at øge hastigheden på motorvejene.

Kritikken har ikke noget på sig, og jeg må derfor på det kraftigste tage afstand fra avisens leder. Regeringen har opfyldt og vil opfylde de løfter, som er givet vælgerne. Før valget, efter valget og i dag er det regeringens hensigt, at hastighedsgrænsen på motorveje for personbiler og motorcykler skal øges til 130 km i timen.

Regeringen ønsker imidlertid også at prioritere færdselssikkerheden. Forøgelsen af hastigheden på motorveje skal således ske på en måde, der er trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig. Derfor har regeringen forelagt et udspil for Venstres og de konservatives folketingsgrupper, der bygger på, at vi indfører 130 km i timen på motorvejen - det skal blot udbredes i etaper i takt med at motorvejsnettet bliver fornyet og forbedret.

Øget sikkerhed

Vi kender alle ordsproget om, at det er bedre med én fugl i hånden end ti på taget. Det er baggrunden for regeringens forslag om, at vi her og nu i første etape forhøjer den generelle hastighedsgrænse på motorvej for biler og motorcykler fra 110 til 120 km i timen. På de motorvejsstrækninger, hvor det umiddelbart er muligt, forhøjes hastighedsgrænsen yderligere til 130 km i timen ved skiltning. Samtidig foreslår vi en række tiltag, som skal styrke færdselssikkerheden og medvirke til at sikre, at de nye hastighedsgrænser overholdes. Jeg kan nævne intensiveret politikontrol, større bøder, skærpede regler om førerretsfrakendelse, pligt til at blinke af, når man skifter vognbane, og til at anvende havariblink ved uventet kødannelse.

Den næste etape bliver så den generelle forhøjelse af hastighedsgrænserne til 130 km i timen, når der har været mulighed for, at eksperterne kan foretage en tilbundsgående, færdselssikkerhedsmæssig vurdering og opgradering af motorvejsnettet.

Lyttet til eksperter

Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi i regeringen har lyttet til landets vejeksperter. Enhver ansvarlig regering må naturligvis foretage en detaljeret, vejteknisk undersøgelse og vurdering, for at finde ud af hvilke vejtekniske tiltag, der skal gennemføres for at muliggøre den øgede hastighed på forsvarlig vis.

Det er også klart, at regeringen som alle andre må tage økonomiske hensyn. Vi prioriterer indsatsen for de syge og for de gamle samtidig med, at vi ønsker et effektivt skattestop. Det sætter grænser for, hvilke merudgifter vi kan tillade - også når det gælder investeringer i det danske motorvejsnet. Desuden tager det lang tid at projektere og gennemføre sådanne arbejder.

Regeringens flertrinsmodel for forhøjelsen af hastigheden på motorvejsnettet til 130 km i timen forener således en umiddelbar forhøjelse af hastighedsgrænserne med muligheden for at få foretaget en grundig og saglig ekspertvurdering af motorvejsnettet og behovet for at kunne lade investeringer i motorvejsnettet indgå i en ansvarlig fremtidig budgetlægning for de statslige anlægsarbejder. Den kombinerer saglighed, færdselssikkerhed og det rimelige ønske om at tilpasse hastighedsgrænserne på motorvej til virkeligheden.

Regeringen har prioriteret det højt at vise resultater i de første måneder af regeringsperioden. Vælgerne skal kunne se, at vi lever op til vore løfter. Også de 130 km på motorvejene. Forslaget om forhøjelse af hastigheden på motorvejene er dog midlertidigt lagt i skuffen. Det skyldes som bekendt, at Venstres folketingsgruppe gik imod regeringens indstilling, men det er bestemt ikke hensigten, at udspillet for altid skal blive i skuffen.

SVAR:

Justitsministeren har sine ben solidt plantet i den blå luft. Hun forholder sig ikke til den kendsgerning, at hastigheden på motorvejene allerede i dag er på mindst 130 km/t. Hvis motorvejene ikke - som hun og rådgiverne påstår - er sikre nok til den hastighed, burde hun jo omgående gribe ind og afspærre langt de fleste motorveje i dette land. At kritikken af ministeren ikke skulle have noget på sig, kan hun passende tale med Venstres folketingsgruppe om.

Redaktionen

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen