Plads til skov og strand

SOM DYBEST brønd var den kryptiske overskrift på Lillelunds klumme i søndagens Jyllands-Posten. Og jeg skal love for, at brønden var dyb. Så dyb, at Lillelunds horisont næsten blev pist væk. Lidt ærgerligt, for han fremstiller et par ting på miljøområdet, så de er meget svære at genkende. I hvert fald hvis man er interesseret i virkeligheden.

Den ene er byggeri i skovene. Den anden er de danske kyster.

Jeg har aldrig haft en overvejelse om nye boliger dybt inde i skovene. Men jeg vil godt diskutere, om der i visse - helt særlige - tilfælde kan være situationer, hvor en kommune i dag bliver forhindret i at foretage en fornuftig byudvidelse, fordi der er fredskovspligt på de arealer, kommunen ønsker inddraget til byudvidelse. Og i disse situationer kan man diskutere, om fredskovspligten skal udgøre så stramt et bånd, som tilfældet er i dag. Det er præcist, hvad jeg har sagt i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Der er altså ikke tale om, at de danske skove står klar som byggegrunde om kort tid. Lillelund kunne godt efterlade det indtryk.

Strandbeskyttelseslinjen på 300 m, som vi kender den, er en god måde at beskytte den danske kyst på. Og jeg har bestemt ikke tænkt mig, at der skal bygges i strandkanten. Hverken hoteller, sommerhuse eller ferielejligheder.

Men amter og kommuner med gode argumenter og med god planlægning skal have mulighed for at gennemføre projekter i den såkaldte kystnærhedszone, som rækker tre kilometer ind i land. For kystnærhedszonen er ikke et område, hvor alt skal være forbudt. Det har heller aldrig været meningen med loven. Der skal være plads til fornuftig udvikling.

Og så skal det være muligt - i enkeltstående tilfælde - at afslutte byudviklingen i eksisterende byer inden for strandbeskyttelseslinjen. Så byer tæt ved vandet kan få en veldefineret bygrænse. Ligesom alle andre byer. Det kræver selvfølgelig en meget grundig planlægning. Hvis læserne blev forført af Lillelund, så håber jeg, at de nu har fået en lidt bedre fornemmelse for virkeligheden. Den danske natur er godt beskyttet. Jeg er nemlig til både skov og strand.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen