Sparekrav øger transportudgift

ÅRHUS NORD Mod Motorvejen anbefaler Århus Amtsråd at gennemføre en stor besparelse i amtets udgifter ved at droppe at bygge molbomotorvejen også kaldet Djurslands-forbindelsen.

I forbindelse med beslutningsgrundlaget for motorvejen blev der lavet en trafikøkonomisk analyse, hvor amtet forudsatte, at samfundet tjener 54 kr. pr time, når trafikanter sparer tid på motorvejen.

På den måde opnåede man en teoretisk samfundsgevinst på 24 mio. kr. årligt, hvorved man manipulerede sig frem til, at motorvejsinvesteringen kunne forrentes.

Transporttid

Vi anbefaler, at amtet laver lignende beregninger angående de tre planlagte sygehuslukninger.

Hvor meget ekstra transporttid vil det medføre for personer, der skal behandles og for de pårørende?

Vi mener, at der mangler en samlet cost benefit analyse af de trafikale konsekvenser af de foreslåede sygehuslukninger.

Et hurtigt overslag på de tre sygehuses ca. 1200 medarbejdere og patienter og pårørende til de ca. 300 sengepladser, som får omkring et times længere transport hver vej hver dag til de samme 54 kr. i timen, giver et samfundsmæssigt tab på godt 60 mio. kr. om året.

Hertil skal lægges, hvad den øgede transporttid (1,1 mio. timer) koster i nyinvesteringer, slid, trafikulykker m.v.

Krav om analyse

Vi må kræve analoge analyser på såvel investeringer som besparelser.

Jeg har tidligere som formand for Århus Kommunes Tekniske Udvalg, i et åbent brev fra 18/8 2000 spurgt amtsborgmesteren om den samlede udgift ved at bygge den planlagte motorvej, men jeg har endnu ikke fået et svar.

Fra 1992 til 2002 er den anslåede pris steget fra 240 mio. til 530 mio. kr. Vores forventning er en udgift på 600-700 mio. kr.

Vi mener, at borgerne midt i amtets spareplaner har krav på at vide, hvor meget amtet har tænkt sig at bruge på Søften-Skødstrup-motorvejen inklusive udgifter til renter, arkæologiske udgravninger, ekspropriationer, asfalt og autoværn samt nødvendige følgeanlæg, også statslige og kommunale, da de også betales af borgerne i sidste ende.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen