Tyveri ved højlys dag

SIDEN 1995 har amterne brugt 527 mio. kr. på at "vedligeholde" vore vandløb. Kommunerne anvender stort set samme beløb - altså alt i alt en mia. kr. over syv år.

Og tag ikke fejl - vedligeholdelse betyder hverken miljøforbedring eller forskønnelse.

Pengene går næsten udelukkende til at sikre dyrkning på de våde enge, som fra naturens hånd omgiver de fleste danske vandløb. Hårdhændet oprensning og ekstrem uddybning af vandløbene giver en øget dræning, så engene kan dyrkes på trods af de naturlige forhold.

Men år for år vokser behovet for denne uddybning, fordi de våde enge sætter sig og synker i terrænet, når de dyrkes.

Skatteydernes penge

Derfor vokser millionudgifterne hurtigt.

I 1995 var beløbet hos amterne 70,5 mio. kr., men i 2001 var det accelereret til 79,3 mio. kr., dvs. en stigning på mere end en mio. kr. - om året. Samme udvikling ses utvivlsomt også i kommunernes regnskaber.

Immervæk en slags penge, som kun kommer ét sted fra - skatteydernes lommer.

Værst står det til i Sønderjyllands Amt, hvor amtspolitikerne spenderede 14,6 mio. skatteyderkroner i 2001 på at sikre dyrkning af våde enge.

Dernæst kommer Nordjyllands Amt med 13 mio. kr., men også Århus Amt - der ellers må lukke små sygehuse for at spare - flotter sig med mere end syv mio. kr. årligt på dette skjulte tilskud til nogle få landmænd.

Det virker økonomisk uansvarligt, at vi som samfund finansierer en "vedligeholdelse", som notorisk er ødelæggende for det naturlige miljø med planter og dyr i selve vandløbene.

Samtidig gør disse mange tilskudsmillioner det muligt at opdyrke netop de våde enge langs vandløbene, som vi i anden sammenhæng ønsker at fritage for dyrkning for at dæmpe forureningen med næringsstoffer.

Ifølge Vandmiljøplan II er der afsat 215 mio. kr., som er øremærket direkte til oprettelse af våde enge i årene 1998-2002, dvs. stop for dyrkning af eksisterende arealer.

I samme periode kan andre 340 mio. kr. (MVJ-ordninger) også anvendes til dette formål.

Altså nok en halv mia. kr. fra staten til at dæmpe forureningen fra de enge, der kun kan dyrkes, fordi skatteyderne betaler for at ødelægge den naturlige dynamik.

Regeringen har erklæret, at den vil føre en aktiv miljøpolitik under overskriften "mest miljø for pengene", dvs. vi skal gøre den primære indsats der, hvor gevinsten er størst.

Ødelæggelse

Den politik kan de færreste være uenig i.

Men her er et miljøområde, hvor amter og kommuner direkte investerer millioner af kroner i at ødelægge miljøet, hvorefter staten må bruge andre millioner på at redde nogle stumper af det selvsamme miljø.

Mulighederne for besparelser synes at være både store og berettigede, samtidig med at en beskeden brugerbetaling ville kunne finansiere de nødvendige arbejder i vandløbene.

Som det foregår nu, ligner "vedligeholdelsen" af vore vandløb mest af alt tyveri af skatteydernes penge ved højlys dag.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen