Red Ægteskabs- og Skilsmissehjælpen

Hjælpeorganisationen kan ikke klare sig uden tilskud fra staten. Brugerbetaling og hjælp fra fonde er ikke nok, men nu har regeringen sløjfet hjælpen, skriver Kjeld Hillingsø og Margrete Auken.

DE MANGE skilsmisser koster dyrt både menneskeligt og økonomisk, også de offentlige kasser belastes, ofte med adskillige millioner kr.

Der er mange grunde til at forebygge eller afværge disse skilsmisser og ligeså til at hjælpe ved dem, der er nødvendige, så de forløber nogenlunde værdigt og nænsomt. Vi har ansvar for hinanden i vores netværk med venner og arbejdsfæller, det er vigtigt at trække på og støtte hinanden.

Men professionel hjælp er ofte tiltrængt, skønt den sjældent er til rådighed og slet ikke for dem med dårlig økonomi. Frem til midten af 70'erne var der "tvungen" mægling hos præsten, men dels kom den alt for sent, dels var den af svingende kvalitet. I dag har "systemet" kun statsamterne.

Hjælpen dér er på det menneskelige plan ringere end præstens, mens den på det juridiske og praktiske (især arrangementerne med børnene) er en rimelig konstruktion. Men at afværge skilsmisser prøver statsamterne ikke på.

Og justitsministeren tilstræber nu, at mest muligt kan foregå skriftligt.

25 års arbejde

For små 25 år siden oprettedes Ægteskabs- og Skilsmissehjælpen (ÆSH) for i halvoffentligt regi at tilbyde hjælp til par, der er ramt af vedvarende konflikter i deres forhold.

Gennem samtaler med to psykologer, en mand og en kvinde, afklares årsager osv. til konflikten, men også juridisk hjælp inddrages, så parret kender deres situation. Noget over 50 pct. af parrene vælger at blive sammen, mens resten kommer fra hinanden følelsesmæssigt mere afklaret og med indsigt i de sociale og juridiske følger af deres beslutning.

Behov for tilskud

For et par år siden oprettedes en afdeling i Aalborg, og det har været hensigten også at få afdelinger i Århus og Odense, da ÆSH er efterspurgt til praktik for psykologistuderende. Kapaciteten rækker ikke til flere praktikanter end dem fra de lokale universiteter.

ÆSH har tillige taget hånd om forskningen ved at samle og bearbejde viden af stor betydning for samfundet og for den øvrige professionelle parrådgivning i samfundet.

ÆSH kan ikke klare sig uden tilskud. Hverken "brugerbetalingen", der sættes i forhold til parrenes indkomst, eller diverse fonde rækker, men det er kun få mio. kr., staten behøver at støtte med, og der er som nævnt mange penge at spare i andre henseender.

Eftersom der er statspenge med, har der siddet et par folketingsmedlemmer i bestyrelsen for at holde øje med aktiviteten, for tiden fra V, S, SF og KRF.

Droppet af regeringen

I de seneste år har det været sejt, for SR-regeringen var træg, men SF kunne alliere sig med V og K, der klart støttede ÆSH, og så gav regeringen sig. Vi havde derfor set frem til at den ny regering som et minimum ville skabe stabilitet om arbejdet i København og Aalborg, hvor for tiden 349 par er i samtale, og derudover er 22 par på venteliste.

Til vores forbløffelse har regeringen bare droppet os - som om alle tidligere tilkendegivelser og tilsagn var politisk fikumdik. Vi forstår det ikke, det er så billigt - hver klient koster her i snit knap 7000 kr. og giver så meget.

Og denne regering er da vel ikke mere ligeglad med familien end den forrige, som dog var til at tale med?

Kristeligt Folkeparti har stillet et ændringsforslag til finansloven om ÆSH, og måske kan der samles et flertal udenom regeringen, men det er da bagvendt at skulle presse regeringen til noget, den hidtil selv har støttet.

Vi håber, det bare var en svipser, at ÆSH røg med under finansministerens lugejern, og at vi får vores lille sunde plante til at gro også i denne regerings have.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen