Hastighedskontrol er ikke en pengemaskine

Regeringen vil ikke sætte fælder for borgerne ved at indføre automatisk hastighedskontrol. Ønsket er ikke at tjene penge, men at øge sikkerheden på vejene, skriver Lene Espersen.

SOM DET ER fremgået af medierne i de seneste uger, bliver den automatiske hastighedskontrol nu udbredt til hele landet. Samtidig er debatten om automatisk hastighedskontrol blusset op igen. Og det er jeg kun glad for. Regeringen har nemlig et stærkt ønske om at øge opmærksomheden om automatisk hastighedskontrol.

Den automatiske hastighedskontrol er fra flere sider blevet beskyldt for at være en pengemaskine for staten. Det må aldrig blive formålet.

Færdselssikkerhed

Begrundelsen for, at vi skal have den automatiske hastighedskontrol kan udtrykkes i ét ord: Færdselssikkerhed.

Vejdirektoratets målinger har vist et fald i hastigheden på de steder, hvor den automatiske hastighedskontrol er opstillet. En udbredelse af den automatiske hastighedskontrol vil derfor bidrage til, at vi får forbedret færdselssikkerheden over hele landet, så vi kan undgå mange meningsløse ulykker.

Derfor er det også særlig vigtigt, at vi målretter den automatiske hastighedskontrol, så den effektivt tjener til forbedring af færdselssikkerheden. Det fremgår da også af regeringsgrundlaget, at regeringen lægger stor vægt på, at automatisk hastighedskontrol målrettes mod sorte pletter og farlige strækninger.

Derfor går vi udelukkende efter:

  • vejkortets sorte pletter - de særligt ulykkesbelastede strækninger,
  • skoleveje og andre institutionsveje (veje ved plejehjem, børnehaver mv.),
  • gennemfartsveje gennem mindre byer,
veje, hvor for høj hastighed i øvrigt skaber utryghed hos borgerne, og

  • strækninger, hvor der gennemføres større vejarbejder.
Regeringen vil ikke sætte fælder for borgerne. Vi arbejder derimod med en model, hvor borgerne får mulighed for at se, hvor der kan blive tale om automatisk hastighedskontrol. Modellen går ud på, at vi på Rigspolitiets hjemmeside på internettet fra omkring årsskiftet lægger oplysninger ud om de vejstrækninger, hvor der kan blive tale om automatisk hastighedskontrol. Man kan kalde det en slags skiltning på internettet.

Ikke time for time

Jeg vil dog gerne understrege, at det ikke bliver sådan, at man time for time på hjemmesiden kan se, hvor den automatiske hastighedskontrol er netop nu.

Oplyste man om dette, ville kontrollen jo selvsagt ingen præventiv effekt have.

Men ved at give borgerne mulighed for at orientere sig om, hvor de farlige og særligt uheldsbelastede vejstrækninger findes - og dermed hvor den automatiske hastighedskontrol kan foretages - skabes der grundlag for, at trafikanterne, i højere grad end det er tilfældet i dag, får forståelse for nødvendigheden af at nedsætte hastigheden på netop disse strækninger.

Formålet med kontrollen er altså absolut ikke at tjene penge - tværtimod. Vi ønsker udelukkende med kontrollen at skabe en højere grad af sikkerhed for borgerne på vores veje.

Så det bedste ville sådan set være, hvis bødeindtægterne blev 0 kr. Det vil nemlig betyde, at bilisterne har trådt på bremsen frem for på speederen.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen