Jyllands-Posten holder ord

EFTER JP'S fusion med Politiken har det ikke skortet på forsikringer om bevarelsen af den redaktionelle egenart.

Eventuelle tvivlere fik 7/10 solid dokumentation for oprigtigheden bag disse forsikringer: JP leverede på lederplads endnu et af de unikt usaglige angreb mod mig, som næsten har fungeret som et varemærke for avisen. Denne gang svingede man sig ligefrem op til at stille krav om en rigsretssag med baggrund i sagen om de såkaldte barmarksværker.

Det glæder mig naturligvis, at JP bidrager til at bremse eventuelle skred mod ren konformitet i det danske medielandskab.

Når lederartiklen alligevel ærgrer mig - og derfor kalder på et svar - er det, fordi den rent faktisk drejer sig om ganske alvorlige spørgsmål. De mennesker, der har lidt økonomiske tab i forbindelse med sagen, kan ikke være tjent med en helt skæv fremstilling af fakta. Og trods alt er anlæggelsen af en rigsretssag ikke et instrument, man til daglig spøger med i det danske folkestyre.

Så derfor blot nogle faktiske oplysninger: Som udgangspunktet kan det konstateres, at Rigsrevisonens meget grundige udredning af sagen ikke giver Rigsrevisionen anledning til nogen form for kritik mod min person. Det skyldes formentlig ikke mindst, at jeg overtog ansvaret for dansk energipolitik fra 27/9 1994 - altså efter at man traf de mest kritiske beslutninger på området, hvoraf de vigtigste rent faktisk må tilskrives Schlüter-regeringen.

Penge og hjælpepakke

Da barmarksværkernes økonomiske vanskeligheder blev forelagt mig adskillige år senere, satte jeg mange kræfter ind på - sammen med energireformpartierne - at løse dem, og det lykkedes rent faktisk at skaffe mere end 300 mio. kr. til løsning af problemerne. Denne indsats blev fulgt op af vedtagelsen af endnu en hjælpepakke i foråret, som et bredt politisk flertal stillede sig bag

Jeg glædede mig derfor også, da formanden for barmarksværkernes aktionsgruppe, Carl Jørgen Nielsen, meget klart netop her i avisen 5/9 understregede at: "Rigsrevisionens kritik ikke falder tilbage på Svend Auken". Jeg er sikker på, at avisens lederskribenter fremover, med blot en smule omhu, vil kunne forene deres værn om det redaktionelle særpræg med et behørigt hensyn til de faktuelle oplysninger, der også finder vej til avisens sider.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen