Et Danmark uden kvalifikationer

»HVAD SKAL Danmark leve af?« er ordene på en prisopgave, som økonomi- og erhvervsministerens tænketank har udskrevet. Til det vil mange sikkert i morskab sige "klippe hinanden".

Ca. en fjerdedel af en ungdomsårgang får aldrig nogen form for kompetencegivende uddannelse.

Dette tal er for højt i forhold til at honorere de danske virksomheders krav til kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.

Meget tyder dog på, at der i Danmark er en forholdsvis fornuftig balance mellem udbuddet af kvalificeret arbejdskraft og efterspørgslen.

I hvert fald kan der ikke konstateres massive ledighedsproblemer for eksempelvis personer uden kompetencegivende uddannelse.

Prognoserne for, hvor mange der forventes at benytte retten til at gå på efterløn i de kommende år, er varierende, men alle siger dog, at der er tale om mange.

De kompetencer, der forsvinder med de medarbejdere, som vælger efterlønnen frem for det aktive arbejdsliv, vil alt andet lige betyde, at virksomhederne i endnu større grad har behov for at få tilført kvalifikationer, såfremt produktionen skal bevares.

Efterlønnere giver job

Det positive ved, at så mange mennesker vælger efterlønnen, er, at der vil opstå en masse job, som skal besættes.

Nogle virksomheder vil med den baggrund sikkert vælge at flytte deres produktion til udlandet, mens de fleste fortsat vil vælge at producere i Danmark.

De virksomheder, som bliver i Danmark, må kæmpe om den arbejdskraft, der er tilbage, uddannet eller ej. Netop denne kamp vil betyde, at mange virksomheder accepterer et lavere uddannelsesniveau ud fra princippet, at det er bedre at have en fugl i hånden end 10 på taget.

Dette vil betyde, at mange unge i fremtiden har udsigt til at kunne få arbejde med få uddannelsesmæssige kvalifikationer i rygsækken, og dermed vil mange sikkert fravælge en længerevarende uddannelse.

Det lavere uddannelsesniveau blandt de unge kan dog kompenseres, såfremt der i virksomhederne efterfølgende sker efteruddannelse af de unge.

Desværre ser det ud til, at de danske virksomheder ikke er så flinke til at efteruddanne deres medarbejdere. Selv om de seneste tal viser, at mange virksomheder gør noget, vil det sandsynligvis ikke være nok til at sikre, at kompetenceniveauet blandt de unge stiger.

På sigt vil det lave kompetenceniveau i Danmark betyde tab af arbejdspladser og dermed også indtægter til staten, hvilket i sin værste konsekvens kan betyde tab af velfærd.

Så måske vil vi i fremtiden se en nation af velklippede mennesker uden arbejde og uden uddannelse.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen