Dansk og historie forsvinder

NU ER DER blot godt et år til, at den stort anlagte gymnasiereform, der overordnet set skal skabe øget samspil med fagene, sikre bedre studiekompetencer hos eleverne samt styrke fagligheden og give alle en større indsigt i naturvidenskabelige betragtningsmåder, end det er tilfældet i dag, skal løbe af stabelen.

For almindelige danskere er det ganske uforståeligt, at den største og mest selvstændige af alle de skriftlige opgaver, som de kommende gymnasieelever kommer til at beskæftige sig med i deres reformforløb, og som afløser den indtil 2007 gældende større skriftlige opgave, nemlig det flot klingende studieretningsprojekt, ikke kan skrives i fagene dansk og historie som primære fag.

If. §26 i den nye gymnasielov skal dette studieretningsprojekt skrives i "studieretningsfagene" (der ikke kan være dansk eller historie), og der skal inddrages mere end ét fag.

Man kan med andre ord, således som gymnasieloven er indrettet p.t., og som et meget stort flertal i Folketinget har vedtaget, ikke fremover skrive afgangsopgave i 3.g i f.eks. Henrik Pontoppidans forfatterskab med særligt henblik på en analyse og fortolkning af væsentlige momenter i Lykke-Per, og det er der mange, der efterhånden er ved at blive betænkelige over.

Kære politikere af snart sagt enhver afskygning, prøv lige at se på det igen!

Endelig kunne I måske ved samme lejlighed lige tjekke, om I synes, I også havde stemt for andet, I muligvis heller ikke var helt klar over, da den sitrende finger fandt vej til stemmetastaturet i folketingssalen i foråret 2004.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen