Bedre kørefærdighed

Der bør nok ske en fornyelse af Rådet for Større Færdselssikkerhed, mener Mogens Camre, der har foreslået justitsministeren, at der hyppigt skal vises tv-udsendelser om trafiksikkerhed.

DIREKTØREN for Rådet for Større Færdselssikkerhed har fået den geniale idé at fratage danskerne kørekortet, når de fylder 65 år og give de - som man må forstå småsenile - ældre et kørekort, der kun giver adgang til kørsel i nærområdet.

Ud fra samme forsøg på at indkredse trafikkens risikogrupper kan det anbefales direktøren at gå videre med at fratage de 18-25-årige kørekortet, eftersom de har en højere ulykkeshyppighed end folk i gruppen 25-65 år.

Det kan ikke bestrides, at der er et antal mennesker, som ikke burde have adgang til at føre motorkøretøj, men det er ikke en farbar vej at fratage folk kørekortet ved en bestemt alder, som ikke siger noget præcist om evnen til at køre forsvarligt. Der findes imidlertid en meget sikker og rimeligt enkel metode til at udskille dem, som ikke bør føre motorkøretøj. Den består i at teste folk i en køresimulator. Metoden anvendes i al erhvervsflyvning og viser med meget stor sikkerhed, om et menneske fysisk og psykisk er i stand til at føre et fly.

Køresimulatorer bør anvendes på enhver fører, uanset alder, der har været involveret i en ulykke med personskade, og f.eks. ved 65-årsalderen, 70-årsalderen og måske derefter hvert år. Metoden koster nogle penge, men det gør ulykkerne også, og testudgifterne kunne let dækkes af de penge, der spares ved færre ulykker.

For mange unoder

Det må erkendes, at den generelle kørefærdighed i Danmark kunne være bedre. Mange danskere har nogle særlige unoder, som må skyldes, at de enten glemmer deres køreundervisning eller giver pokker i den. Det er f.eks. en yndet dansk disciplin at placere sig i overhalingsbanen med en fart, der ligger 30-40 pct. under den tilladte, og være aldeles utilbøjelig til at trække ind til højre. Det oplever man så at sige aldrig i Tyskland.

Men det er klart den offentlige indsats, der svigter. I juli 2002 sendte jeg et forslag til justitsministeren om at etablere hyppige tv-udsendelser om trafiksikkerhed i lighed med udsendelser i Sverige og Tyskland.

Udsendelserne skulle både lære seerne teori - som mange glemmer - og praktiske kørefærdigheder. De skal også vise ulykkesforløb og de fejl, der fører til ulykker, og kan i øvrigt kombineres med præsentation af nye biler og diverse udstyr, racerløb etc. Kun tv kan give den påvirkning, som kan ændre trafikanternes adfærd. Det er stort set nytteløst at sætte plakater op og fortælle folk, at de skal overholde hastighedsgrænserne eller spænde sikkerhedsselen - det ved de godt i forvejen. Problemet er, at folk tænker »det går nok.« Teorien sidder kun fast, hvis den jævnligt gentages, og folk skal opleve igen og igen i billeder, hvorfor det går galt.

Justitsministeren svarede i august 2002, at hun syntes, ideen var interessant og sendte forslaget til Rådet for Større Færdselssikkerhed, hvor det åbenbart er blevet syltet. Hvis justitsministeren vil gøre noget seriøst for trafiksikkerheden, bør hun nok begynde med en fornyelse af Rådet for Større Færdselssikkerhed.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen