Amtslige territorialfarvande

BIOLOGEN og professor Ib Johnsen fra Biologisk Institut skriver i JP 15/5, at hvis kommunalreformen gennemføres, så vil vi opleve et uhørt tab af kvalitet i sagsbehandling til skade for natur og miljø, fordi den decentrale forvaltning (dvs. amterne) mister det afgørende ansvar for hele det danske miljø.

Man får hermed det klare indtryk, at amterne har gjort et godt og nyttigt miljøarbejde frem til dato.

Det er en ganske unuanceret betragtning, som Ib Johnsen lægger for dagen. Fra mange af de store danske havforskermøder har jeg nemlig hørt fra både talerstolen og under mere private former, at der ligefrem går jerntæpper ned gennem amtsgrænserne, når vi taler om miljøundersøgelser og miljøforvaltning, selv om miljøet ikke respekterer sådanne grænser (det er ikke en påstand fra min side, men udsagn fra "hestens egen mund"). Samarbejdet på tværs af amterne har været og er dårligt, så det skal de ikke have ros for.

Helt grelt bliver det naturligvis, når vi taler om den amtslige indsats på havmiljøområdet. Her opererer amterne med amtslige territorialfarvande, selv om havet flyder hen over den ene amtslige grænse efter den anden og lader hånt om amtsgrænser.

Utidig indblanding

En typisk situation for en amtslig undersøgelse af det danske havmiljø beklaget fra talerstolen på et havforskermøde tager sig således ud: På undersøgelsesfartøjet fulgte vi en strømmende vandmasse, der indeholdt et forureningspotentiale. Vi fulgte vandmassen ind i territorialfarvandet i Århus Amt, men fik strenge pålæg om at vende om og gå tilbage til vores eget amtslige territorialfarvand.

Vi skulle ikke blande os i miljøanliggender, som ikke var vores.

Se, Ib Johnsen, her har du et konkret eksempel på det amtslige samarbejde.

Om du bare havde været tilstedeværende på vores havforskermøder, der trækker mellem 300 og 400 deltagere hvert andet år, så havde du nok været mere afbalanceret i dine synspunkter omkring den regionale miljøforvaltning af den danske natur.

Det er muligt, at jeg gør dig uret, men jeg har absolut ingen erindring om at have mødt dig til disse mange møder, som jeg har været fast deltager i med en enkelt undtagelse for 20 år siden, da jeg arbejdede med havmiljø fra et amerikansk fartøj i Den Meksikanske Havbugt.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen