Knokkelkompagniet

ANTALLET AF russere faldt med 61.000 de første 10 måneder i år 2000. Levealderen er faldet drastisk, siden den nuværende råkapitalisme blev etableret. Folk dør af dens følgesygdomme: Fattigdom, epidemiske sygdomme, der tidligere var næsten udryddede, øget kriminalitet - flertallet dømt til elendighed og håbløshed.

På otte år (1992-2000) har landet mistet to pct. af sine borgere - svarende til 2,8 mio. mennesker.

Prognoser siger, at befolkningstallet fortsat vil rutsche nedad - med 11 mio. til et samlet folketal på 134 mio. i 2015. Det er de dystre, nøgne tal. Statistikken over løgne og løfter om fremgang og velstand, kapitalismens velsignelser.

Falanksen af antikommunistiske knokkeljægere - som Røjel, Haarder, André Hein og Bent Jensen - boltrer sig i JP i "kommunismens forbrydelser" og "rød terror". Råkapitalismens forbrydelser mod russerne, tsarismens forbrydelser, interventionskrigene og den hvide terror og selv den nazistiske aggression mod Rusland er pist væk.

Borgerkrig og interventioner (støttet af Danmark) kostede syv mio. livet, det nazistiske overfald 25 millioner (støttet af det officielle besatte Danmark med bl.a. Frikorps Danmark). I perioden mellem disse krige under den såkaldte "røde terror" voksede befolkningstallet betydeligt frem til det nazistiske overfald. Og selvfølgelig igen efter Anden Verdenskrig.

10 gange værre

Bertel Haarder (7/1) udslynger, at kommunisterne slog 100 mio. mennesker ihjel - »10 gange flere end nazisterne.«. Kommunisme er altså 10 gange værre end nazisme, Stalin 10 gange værre end Hitler.

Tallet 100 millioner er løgn. Ingen dokumentation. En gammel løgn efter Hitlerrecept, jo større den er, jo mere overbevisende.

Formålet er selvfølgelig at overbevise modstandere af kapitalisme og imperialisme om, at en socialistisk revolution vil føre til noget, der er 10 gange værre end Hitler - at så er alt andet bedre, indbefattet krigene og det daglige kapitalistiske massedrab.

Stalin og Den røde Hær var hovedkraften i at knække Hitler og stoppe det nazistiske folkemord.

Haarders væbner André Hein (15/1) skruer tallet på "ofre" for Stalin ned til 20 mio. uden at gøre opmærksom på den diskrete korrektion. Han påstår, at dette tal baserer sig på talrige analyser og forskning i arkiver. Det er usandt. Arkivforskningen tilbageviser en Robert Conquests vildt overdrevne og løgnagtige spekulationstal (f.eks. i The American Historical Review af Arch Getty, Rittersporn og Zemskov). Antallet af fanger (kriminelle og såkaldte politiske) i det sovjetiske straffesystem i Stalinperioden udgjorde højst 2,5 mio. mennesker. Robert Conquest taler om 12 mio. politiske fanger, bolsjevikkerne skulle have myrdet! Den del af befolkningen, som blev straffet i forhold til den sovjetiske lovgivning, var procentvis mindre end antallet af straffede i USA i dag (højst 2,4 pct., hhv. 2,8 pct.). Det samlede antal "ofre" for den "røde terror" m.v. er en brøkdel af Heins 20 mio.. Færre end der er forsvundet fra Rusland alene i 1990'erne.

Nyttig myte

Hvorfor er disse tilgængelige analyser så lidt omtalt? Selvfølgelig fordi denne forskning er ubekvem og punkterer myterne om den morderiske kommunisme. Antikommunismen af i dag har stadig hårdt brug for disse myter for at forhindre et folkeligt opgør med den dræbende kapitalisme og imperialisme under Den ny Verdensorden.

Myten om den morderiske kommunisme kan bruges til at retfærdiggøre alt: Kapitalistisk udbytning og undertrykkelse, knægtelse af arbejdere og revolutionære, censur, tilmed fascisme og aggression. Hein leverer et skoleeksempel, når han påstår, at Sovjetunionen ikke var et uskyldigt offer for nazistisk aggression. Det er klokkeklar hvidvaskning af Hitlers forbrydelser. Ofret for voldtægten er selv ude om det!

JP har ikke ændret standpunkt: Allerede i 1930'erne mente avisen, at Stalin var 10 gange værre end Hitler, og lagde med nazisterne skylden for Rigsdagsbranden i 1933 på kommunisterne. Samme år efterlyste den en dansk fører; i 1941 hilste man kollaborationspolitikernes grundlovsbrud og kommunistforbudet velkommen.

Hvordan forestiller man sig det endelige opgør med socialismen? Ved at ophæve de antikommunistiske myter og skrøner til lov? Ved at kriminalisere socialistiske og kommunistiske partier? Ved igen at fængsle og forfølge socialister og kommunister?

Historien har ofte nok vist, at der ingen Berlin-mur er mellem det berømmede borgerlige demokrati og fascisme. Antikommunisme og ekstrem nationalisme har altid kunnet udviske stregen i sandet.

JP's regiment af koldkrigere bevæger sig betænkeligt i nærheden af den.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen