10 gode råd før du monterer solceller

Der kan gå meget galt, når der skal monteres solcelleanlæg. Sådan undgår man skader på tag og hus.

Artiklens øverste billede
Inden man monterer solceller, skal man tjekke, om taget kan bære den ekstra vægt fra et solcelleanlæg.

Inden man monterer solceller, skal man tjekke, om taget kan bære den ekstra vægt fra et solcelleanlæg.

1. Tjek, om taget kan bære den ekstra vægt fra et solcelleanlæg – er anlægget for tungt, kan spærene blive skæve og taget utæt, og i yderste konsekvens kan taget kollapse. Om taget kan bære afhænger af, hvor stort anlægget og hvor kraftige spærene er. Det kan være nødvendigt at få lavet beregninger af spærene før monteringen – få evt. en ingeniør eller en bygningskonstruktør til at hjælpe.

SE BOLIUS’ TEMASIDE OM SOLCELLER

2. Solcelleanlæg bør fastmonteres i spærene.

3. Fastgørelse af solceller alene i lægterne må absolut frarådes - de kan ikke holde til den ekstra vægt. Lægterne kan blive trykket ned pga. vægten eller suget op ved stormvejr. Det kan være nødvendigt at montere nogle af beslagene i lægterne. De bør så forstærkes ved, at der opsættes nye lægter tæt op ad den gamle lægte, og du skal sikre, at lægterne er tilstrækkeligt sømmet til spærene (to søm i hvert spær).

4. Når solcellerne monteres i spærene, skal tagbelægningen brydes. Når det sker, er der altid risiko for, at belægningen bliver utæt.

LÆS OGSÅ: Udskiftning af tagbelægning

5. Bor for i spærene, når der anvendes skruer, der er mere end 4,5 mm tykke – ellers risikerer du, at spærene flækker. Mange af beslagene og skruerne, der anvendes til montering af solpaneler, er fra Tyskland, hvor spærene typisk er kraftigere. Skruerne er derfor større (8-10 mm tykke). I danske huse er spærene smallere, og ifølge Trænormen må skruerne højst være 4,5 mm, hvis der ikke bores for.

LÆS OGSÅ: Typiske skader på tage

6. Der findes specielle beslag til opsætning af solceller på teglstenstage, som kan sættes på spærene og samtidig sikre, at der er tæt mellem de enkelte tagsten. De fleste solcellefabrikanter har deres egne beslag. Du kan bl.a. også finde solcellebeslag hos virksomheden Würth her.

7. Ved bølgepladetag og kunstskifertag vil der komme huller der, hvor bolte/beslag skal igennem bølgepladerne for at kunne blive fastgjort til spærene. Brug stokskruer, en skrue, hvor der yderst, oven på tagbelægningen, kan monteres en pakning, så hullet i tagbelægningen lukkes af. Husk at skrue ned i bølgetoppen, ikke i ’dalen’. Bær støvmaske, opsaml støvet og afspær området, hvis der er asbest i taget.

Tjek, om der er asbest i taget, hvis taget er af bølgeeternit eller skifereternit. Du må ikke selv skære eller bore i tagplader med asbest. Rådfør dig derfor med fagfolk, og læs Arbejdstilsynets anvisning, hvis dit tag indeholder asbest.

LÆS OGSÅ: Asbest i boliger

8. Ved tagpaptage kan der lukkes om hullerne med tjære, samtidig med der etableres en kant over hullet, som leder vandet væk fra hullet. Kanten kan udføres af et stykke mineraluldstrekant, hvor der påsvejses tagpap, eller blot en ’pølse’ af fugemasse beregnet til tagpap.

LÆS OGSÅ: Tag med tagpap

9. Især på lette tage (tag med beklædning af bølgeplade, kunstskifer eller tagpap) kan det være nødvendigt at forstærke spærene ved montering af solpaneler, så spærene kan optage den ekstra vægt.

10. Tunge tage (tegltag, naturskifer og betontegltag) har typisk kraftigere spær. Men disse spær er også ’kun’ beregnet til at optage vægten fra tagbeklædningen (plus snelaster m.v.) Også her kan det være nødvendigt at forstærke spærene.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen