Aftaler med håndværkere

GØR DET SELV Undersøgelser viser, at det ofte er kommunikationsproblemer, der er årsag til, at der opstår konflikter i forbindelse med uenighed omkring udført byggearbejde. Derfor har Dansk Byggeri udarbejdet fem gode regler, som er værd at huske, når man skal indgå aftaler med håndværkere.

?Alt byggeri er underlagt bestemmelserne i lokalplaner og kommuneplanen. Man bør derfor undersøge, om man skal indhente byggetilladelse, eller om der er særlige bestemmelser, der kan have indflydelse på byggeplanerne.?Sørg for, at alle aftaler foreligger skriftligt og er så konkrete som muligt.?I de skriftlige aftaler bør prisen også fremgå. Et skriftligt tilbud er bindende for håndværkeren.?Overvej, om arbejdet kan vente med at blive udført indtil vinterhalvåret, hvor håndværkere ofte har færre opgaver og dermed bedre tid. Aftal et begyndelsestidspunkt og et tidspunkt, hvor arbejdet skal være udført.?Hvis man vil være sikker på at få udbedret eventuelle fejl og mangler, uden at lide økonomisk tab, skal man vælge en virksomhed der er medlem af Dansk Byggeri. Kun virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri, er dækket af Byg Garantiordning. Byg Garantiordning stiller sikkerhed for eventuelle tab, som følge af fejl og mangler. Ordningen dækker tab med op til 100.000 kr. inkl. moms pr. byggesag. Garantien dækker i fem år, efter arbejdet er færdigt.

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen