Så meget forurener din bil

Når dagens bil bruger en liter benzin, udsender den 2,4 kg CO2. Og når den bruger en liter diesel, udsender den 2,6 kg CO2. Sådan er det bare.

Artiklens øverste billede
CO2 er usynlig - men den er der, når der er en forbrændingsmotor, som kører. Foto: Carl Buus

Det er noget skidt med al den kultveilte, vi syndige hoveder sender ud i naturen. Siger de kloge. For øget CO2 i atmosfæren øger drivhuseffekten og ændrer på klimaet. Derfor bliver vi alle sammen nødt til begrænse vores udslip af CO2.Om klodens klima så overhovedet lader sig dirigere af os mennesker, overlader vi til de videnskabelige retninger at afgøre. Men uanset hvad en eventuel sandhed er, så er der i hvert fald én, der umiddelbart kan måles, vejes og forklares: at bilen udsender CO2, når forbrændingsmotoren arbejder.Når det gælder det forureningsmæssige, snakker vi om to former: giftige affaldsstoffer og udledningen af CO2, som er en ugiftig, naturlig luftart - men også en klimagas.Hvad giftstoffer angår, kan man groft set inddele den danske bilpark i tre dele:

Veteraner og klassikere, der alle kører uden katalysator. De udleder alle de mulige affaldsstoffer, men i beskeden mængde, idet de som regel er veljusterede og har til formål at køre så perfekt muligt. Og vigtigst: at de sjældent kører over et par tusind km om året.

Biler uden katalysator fra firserne og biler fra halvfemserne med nedslidte katalysatorer, der benyttes som hverdagsbiler. I forhold til en moderne katalysatorbil forurener sådan en bil op til 50 gange mere, så det er ofte i denne gruppe, vi skal finde de store miljøsvin.

Nyere biler har alle katalysator og udleder for over 95 pct. vedkommende uskadelige stoffer, der ved forbrænding vender tilbage til naturen. For dieselbiler er der så yderligere problemet med udledning af partikler, som først minimeres, hvis bilerne har partikelfilter.Mange affaldsstoffer

Hvis alting var ideelt, ville der ved en forbrænding af kulstoffer som for eksempel kul, olie, benzin, diesel, gas, træ m.v. kun udledes CO2 og vand. Helt uskadelige stoffer, der ved forbrænding vil vende 100 pct. tilbage til naturen.Men da forbrændingsforholdene i praksis aldrig er ideelle, opstår der en række mellemprodukter, og det er dem, det er galt med, når vi snakker giftige udledninger. Det gælder især sundhedsskadeligt kulilte (CO) og kulbrinte (HC).Og som om det ikke var nok, indgår også en smule af luftens kvælstof (nitrogen) i forbrændingen og danner kvælstofoxider (NOx).Her kommer katalysatoren ind, idet den omdanner over 95 pct. af de giftige gasser til ugiftigt CO2 og vanddampe (H -2 O). På gamle biler uden katalysator forener de giftige stoffer sig med atmosfæren - med den tilføjelse, at kulilten (CO) i løbet af få dage omdannes til den mere uskadelige kultveilte (CO2).CO2 følger forbruget

Der er jo så lige det problem, at CO2 er en klimagas, som får skyld for en del af drivhuseffekten og dermed ændringerne i klodens klima. Derfor har politikerne gjort CO2-udledning til et skatteobjekt i håb om, at klimaet får det bedre, hvis det koster dyrt at udlede CO2.Forbrændingsmotorens udledning af CO2 er ligefrem proportional med motorens forbrug. Det er derfor, at beregningen af de grønne afgifter for brug af bilen sker på basis af brændstoføkonomien.Jo mere brændstof, teknikken bruger, jo mere CO2 kommer der ud af udstødningsrøret. Helt præcist vil forbrænding af en liter benzin skabe en CO2-udledning på 2,4 kg og forbrænding af en liter diesel vil skabe en CO2-udledning på 2,6 kg.Hvordan det går til - og hvorfor der er forskel på benzin og diesel, kan man se i boksen med CO2-regnestykket.Læs også: GM leverer brintbiler til tysk forsøg

null

Mere som dette

Andre læser

Mest læste

Del artiklen