Skat ved salg af jord

Salg af jord fra en landbrugsejendom skal som udgangspunkt beskattes, men der er mulighed for at udskyde skatten ved at genanbringe fortjenesten.

Jeg købte i 1972 en landbrugsejendom på ca. 10 ha., som jeg vil kalde en nedlagt ejendom. Jeg købte ejendommen, fordi den lå op til en hovedvej, idet jeg solgte biler.Jeg har ikke selv drevet ejendommen, idet jorden har været lejet ud til landmænd. Jeg har nu solgt jorden for ca. en mio. kr.Der er dog 16.000 kvm tilbage, som ligger omkring bygningerne. Dette areal er tilplantet med juletræer.Mit spørgsmål er, om jeg skal beskattes af jordsalget. Der er nogle, der siger, at jeg måske ikke skal. Jeg har også hørt, at der skulle være nogle nye regler på vej.

Venlig hilsen J. E.

SVAR:

På baggrund af Deres oplysninger om frasalget af jord fra Deres ejendom, skal De efter min bedste opfattelse som udgangspunkt betale skat af Deres fortjeneste ved salget.Dette gælder, uanset om De måtte have anvendt bygningerne på ejendommen som bolig.Jeg kan henvise til den anførte om den effektive beskatning af indkomsten andetsteds i Spørg Om Penge.Noget andet er, at hvis Deres ejendom har status som en landbrugsejendom, vil De formentlig have mulighed for at genanbringe fortjenesten - og dermed udskyde beskatningen - ved køb af en anden ejendom, hvis De anvender denne anden ejendom erhvervsmæssigt.Køb af en anden landbrugsejendom eller et stykke skov vil som udgangspunkt opfylde kravet om erhvervsmæssig anvendelse af ejendommen.

Andre læser

Mest læste

Del artiklen