SDU

Efteruddannelse er en nødvendig investering

Den teknologiske udvikling sætter i disse år ekstra fart på arbejdsmarkedet, som står foran store forandringer. Forandringer som gør det ekstra vigtigt og udfordrende for virksomheder at sikre sig ansatte med de rette kompetencer. Efteruddannelse bliver et vigtigt parameter.

Artiklen er leveret af

Der er ingen tvivl om, at medarbejdere med de rette kompetencer er afgørende for en virksomheds succes. Det store spørgsmål har altid været, hvordan virksomhederne bedst sikrer sig dette. Skal det ske ved at ansætte højtuddannede med en dyb faglig viden, skarpe på teori, metoder og seneste forskning?
Skal det ske ved at ansætte medarbejdere med konkret praktisk erfaring fra tilsvarende virksomheder i samme branche? Eller skal svaret findes et sted midt i mellem?

Tidligere professor ved Stephens College i USA, Claus Hellmann, mener, at man frem for at ansætte højtuddannede nye medarbejdere kan efteruddanne de rette eksisterende medarbejdere på en mere målrettet måde.
En person, der ikke er i tvivl, er Claus Hellmann Hansen, som er tidligere uddannelsesdirektør i DA og ejer af egen lederuddannelsesvirksomhed. Svaret er efteruddannelse.  

Claus Hellmann Hansen er oprindelig uddannet cand. merc og Master of Science fra University of Wisconsin, USA, har været professor på Stephens College, USA, og senest etableret pædagogiske samarbejder med MIT, USA og University of Wisconsin. Han har i mange år professionelt fulgt den globale udvikling indenfor uddannelse, kompetenceudvikling og efteruddannelse.

”Efteruddannelse af både medarbejdere og ledere er, hvis det er grebet rigtigt an, en god investering for de fleste virksomheder. Frem for at ansætte højtuddannede som eksempelvis kandidater, kan du med den rette efteruddannelse på en meget målrettet måde få bygget de rette kompetencer på en allerede værdsat medarbejder,” siger Claus Hellmann Hansen.

Den fjerde industrielle revolution

I de kommende år bliver det ekstra aktuelt at skulle forholde sig til kompetenceudvikling, da den såkaldte fjerde industrielle revolution spås at forandre arbejdsmarkedet i en lang række brancher både i Danmark og internationalt. En undersøgelse fra konsulentvirksomheden McKinsey udgivet for nylig viser eksempelvis, at 40 procent af alle arbejdstimer i den danske arbejdsstyrke kan automatiseres med eksisterende teknologi.  Samme toner lyder fra World Economic Forum som anslår, at 35 procent af de kompetencer, som vi i dag anser for vigtige, vil være forandret om fem år. 

Det kræver en omstilling, som efteruddannelse egner sig godt til at hjælpe med, mener Claus Hellmann Hansen.

”Fordelen med efteruddannelse af nuværende ledere og medarbejdere frem for at ansætte uddannede kan illustreres ved at se på den oprindelige idé med Master i Business Administration, MBA. Som så meget andet stammer ideen fra USA, og helt enkelt går den ud på at blande akademisk viden med en pædagogisk tilgang for medarbejdere, der skulle arbejde som ledere. Konkret betyder det, at undervisningen er bygget op omkring en række meget gennemtænkte cases, som deltagerne arbejder med i mindre grupper.”

Den systematiske case-undervisning er ifølge Claus Hellmann Hansen en af hjørnestenene i MBA’erne hos amerikanske Stanford og Harvard Business School, London Business School, franske INSEAD eller andre af de dominerende internationale udbydere. I Danmark kan man læse en MBA på for eksempel SDU. Her er undervisning med afsæt i cases og konkrete eksempler også en del af undervisningen.  

Tænk intern karrieudvikling

”Netop vekslen mellem teori og praksis eller mere præcist sammenhængen mellem teori og praksis er nøglen til, at den form for efteruddannelse giver værdi for en arbejdsplads. I dag foregår der så mange forandringer og genereres så meget ny viden, at opdateringen bliver nødt til at foregå i en systematiseret læringsproces. En proces som kobler viden og praksis og får det hele skruet sammen på en pædagogisk måde, mens man beholder berøringen på arbejdsmarkedet,” siger Claus Hellmann Hansen.

Han mener, at det er utopi at forestille sig, at den dygtige mellemleder selv vil kunne holde sig bare nogenlunde opdateret i databaser, tidsskrifter etc., hvis man altså samtidigt også skal have tid til at udføre sit arbejde. Og det vil kun blive sværere fremover med den stadig stigende hastighed, som arbejdsmarkedet udvikler sig med. Efteruddannelse er med andre ord en nødvendig investering, der skal følges op på den rigtige måde.

”Risikoen ved efteruddannelse er jo, at medarbejderen bliver så dygtig, at han/hun er bedre rustet til at få et andet job. Derfor er det vigtigt, at man tænker intern karrieudvikling og optimal udnyttelse af de kompetencer, som virksomheden investerer i at give sine medarbejdere. Der er ikke rigtig noget alternativ, da manglende kompetenceudvikling betyder manglende konkurrenceevne etc.,” siger Claus Hellmann Hansen.

Han spår derfor efteruddannelse til at blive et endnu vigtigere parameter i kampen om de rette medarbejdere, end det er i dag.

Denne artikel er sponsoreret af SDU

Syddansk Universitet tilbyder et fleksibelt MBA-uddannelsesforløb over to til seks år. Gennem uddannelsen vil de studerende tilegne sig kompetencer, der kvalificerer dem til at varetage ledelsesmæssige udfordringer på højt niveau inden for det erhvervsøkonomiske fagområde. Undervisningen varetages af højprofilerede forskere, som deltager i både nationale og internationale netværk for hele tiden at være opdateret med den nyeste viden. Du kan læse mere om MBA uddannelsen på SDU her

 

Følg
Jyllands-Posten
SDU

Opdateret værktøjskasse og højere markedsværdi – det fik vi ud af en MBA

En MBA rimer godt på at være ambitiøs. Uddannelsen er karrierefremmende men også krævende, så et godt forløb begynder med forventningsafstemning hos både sig selv, familien og arbejdspladsen. Det fortæller to MBA’er, som afsluttede uddannelsen i 2015. De har begge fået nyt job, siden de begyndte på uddannelsen.
SDU

Er du klar til fremtidens arbejdsmarked?

Erfaring bliver ikke ved med at være i samme kurs på arbejdsmarkedet. Fremover vil det vægtes højere, at man kan tænke nyt, samarbejde og er i stand til at omstille sig. Og så skal man kunne udvikle sig og være åben for forandringer
SDU

Fremtidens leder er autentisk - og ikke helt perfekt

Fremtidens medarbejdere vil have autentiske ledere, som er åbne omkring egne begrænsninger og kan finde ud af at være nærværende. De menneskelige processer i ledelse bliver i det hele taget vigtigere, jo mere hightech det hele bliver.
SDU

Efteruddannelse er en nødvendig investering

Den teknologiske udvikling sætter i disse år ekstra fart på arbejdsmarkedet, som står foran store forandringer. Forandringer som gør det ekstra vigtigt og udfordrende for virksomheder at sikre sig ansatte med de rette kompetencer. Efteruddannelse bliver et vigtigt parameter.
SDU

TEST DIG SELV: Er du moden til en MBA?

Er du ved at være klar til det næste trin på karrierestigen, har du brug for nye og flere lederkompetencer, og vil du udvide dit netværk af ligesindede? Ja, så kan det være interessant for dig at gå i gang med en efteruddannelse som en MBA. Herunder kan du tjekke, om du ved, hvad studiet kræver af tid, viden og økonomi.