Nordea Invest

Nu er sol og vind billigere end kul og olie

Vedvarende energi har nået det punkt, hvor strøm fra solceller og vindmøller er billigere end energi fra kul, olie og naturgas, lyder det fra World Economic Forum. Den gode nyhed kommer dog med forbehold, men er stadig tegn på, at den grønne omstilling har stort investeringspotentiale.

I december fremlagde World Economic Forum en rapport, der viste, at det i 30 lande er billigere at få energi fra sol og vind end fra fossile brændstoffer. Dermed har vedvarende energi nået et vigtigt vendepunkt. Foto: Colourbox
Artiklen er leveret af

Siden år 2000 er prisen for især solenergi faldet så drastisk, at World Economic Forum (WEF) i december kunne fremlægge en rapport, der viste, at det i 30 lande er billigere at få energi fra sol og vind end fra fossile brændstoffer.

"Vedvarende energi har nået et vendepunkt. Det er ikke kun en kommercielt levedygtig mulighed, men en fuldstændig overbevisende investering med langsigtede, stabile, inflationsbeskyttede afkast," erklærede Michael Drexler, Head of Investors Industries i WEF, da rapporten blev udgivet.

Samtidig vurderede WEF i rapporten, at hvis elprisen stiger 3 procent om året, vil sol og vind om få år være den billigste energiform i 80 procent af verdens lande. Dermed vil de vedvarende energiformer kunne konkurrere på lige markedsvilkår som de olie, kul og naturgas – og dog.

”Vi har endnu ikke nået det punkt, hvor sol- og vindenergi kan klare sig uden støtte. Det skyldes blandt andet den meget lave elpris,” siger Anders Stouge, vicedirektør i energiselskabernes interesseorganisation Dansk Energi og uddyber:

”Ingen ved sine fulde fem vil i dag bygge et nyt kulkraftværk. For det er mere fordelagtigt at investere i vindmøller og solceller. Men nyopførte vindmøller og solceller konkurrerer med en eksisterende flåde af kraftværker, der er afskrevet for længst. Derfor er de stadig afhængige af støtte.”

Første havmøller uden tilskud
”Der er et stort investeringspotentiale i forhold til løsninger, der gør det muligt at oplagre og anvende energien bredere,” lyder det fra Dansk Energis vicedirektør Anders Stouge.

Derfor var det lidt af en verdensnyhed, da DONG Energy i april meldte ud, at de havde vundet tre tyske havvindprojekter, som skal stå klar i 2024, og at buddene på to af projekterne var såkaldte ”nul tilskudsbud”. Det betyder, at disse projekter ikke vil modtage tilskud oveni engrosprisen på el.

“Nul tilskudsbuddet er et gennembrud for havvinds konkurrencedygtighed, og det viser teknologiens store globale vækstpotentiale som en hjørnesten i et økonomisk bæredygtigt skift til grønne energisystemer,” udtalte Samuel Leupold, Executive Vice President og koncerndirektør for Wind Power hos DONG Energy, i den forbindelse.

DONG Energys bud afhænger dog af flere faktorer, blandt andet at en ny generation af markant større havmøller kommer på markedet inden 2024. De nye møller kan producere 13-15 MW mod de største nuværende havmøllers produktion på 8 MW. Derfor træffer DONG Energy først den endelige investeringsbeslutning i 2021.

”Men udmeldingen er endnu et vidne om, at alle har taget grueligt fejl i forhold til, hvor hurtigt prisen på sol- og vindenergi er faldet,” konstaterer Anders Stouge.

”Jo flere havmøller, der bliver opstillet, jo lavere bliver omkostningerne ved produktionen. Samtidig er producenterne blevet dygtigere til at producere og etablere møllerne, og det reducerer også omkostningerne,” forklarer han.

Hellere spare energi end øge produktion

Hos Nordea Invest har man også lagt mærke til udmeldingen fra Danmarks største energikoncern.

Ifølge Thomas Sørensen, porteføljemanager for fonden Nordea Invest Klima & Miljø, er udmeldingen et symptom på, hvor hurtigt udviklingen går både inden for vedvarende energi og for andre klima- og miljøløsninger.
”For bare tre år siden ville alle sige, det var helt umuligt, at offshore-vind blev konkurrencedygtigt. Så det her viser, hvor hurtigt udviklingen går – ikke kun inden for vedvarende energi, men på hele klima- og miljøområdet,” siger Thomas Sørensen, porteføljemanager i fonden Nordea Invest Klima & Miljø, der investerer globalt i selskaber, der beskæftiger sig med løsninger til forbedring af klima og miljø.

”Vedvarende energi er kun en lille del af vores portefølje, men det her understreger, hvor interessant området er. Vi mener dog stadig, at de bedste investeringer findes inden for løsninger til, hvordan man kan effektivisere energiforbruget i stedet for at udvikle alternativer til at skabe mere energi,” pointerer han.

I tråd med fremtidens energipolitik

Hos Dansk Energi har man også fokus på, hvordan man kan optimere anvendelsen af den vedvarende energi.

”Der er et stort investeringspotentiale i forhold til løsninger, der gør det muligt at oplagre og anvende energien bredere. For eksempel ved i højere grad at samkøre elnettet med spildevand, fjernvarme osv. Det er et område, som ligger lige til højrebenet for Danmark, fordi vi er så langt fremme på teknologien,” siger Anders Stouge og påpeger, at det kræver, at Danmark tager en strategisk beslutning om at gå foran og investere i løsninger og produkter med forventning om, at der vil opstå en international efterspørgsel på dem.

”Vi er nødt til at se det som en investering og ikke kun som en udgift. I 2016 eksporterede danske virksomheder energiteknologi og -service for knap 84 mia. kr., hvilket udgjorde næsten 12 procent af den samlede danske vareeksport. Så det er et vigtigt område for dansk økonomi,” fastslår han.

Dermed er han helt på linje med Energikommissionen, som efter et års arbejde i april kunne overrække energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) en rapport med input til fremtidens danske energipolitik. Energikommissionen fremhævede netop: ”at energipolitikken i højere grad skal være markedsbaseret, at støtten til vedvarende energi skal udfases i takt med, at den bliver konkurrencedygtig, og at etablering af et smart energisystem er en forudsætning for, at vi kan integrere vedvarende energi i energisystemet, opretholde en høj forsyningssikkerhed og sikre grundlaget for nye vækstområder i Danmarks teknologieksport.”

Følg
Jyllands-Posten
Nordea Invest

Har du sikret, at din opsparing kan vokse?

Du kan gå glip af en langsigtet gevinst, hvis du ikke har styr på, hvad der sker med udbyttet af din investering og sørger for at udnytte ’renters rente’ til din fordel.
Nordea Invest

Myter om ansvarlig investering holder ikke vand

Selv om interessen for ansvarlig investering er steget markant de seneste år, er der stadig en række myter, der kræver et realitetstjek. For eksempel den om, at man må vælge mellem bæredygtig opsparing og højt afkast.
Nordea Invest

Ny lovgivning giver investorer nye fordele

Et nyt EU-direktiv skal skabe større gennemsigtighed omkring investeringer og beskytte bankkunder bedre. Selv om de nye regler er ressourcekrævende, bliver de godt modtaget af finansbranchen, der ser dem som en fordel for kunderne.
Nordea Invest

December er højtid for indbetaling af pension

Har du tjekket, om du kan få en skattegevinst ved at indbetale lidt ekstra til pensionen? I så fald skal indbetalingen nemlig ske senest den 29. december
Nordea Invest

Derfor bør du investere i Emerging Markets

Efter et par års stilstand er der igen kommet gang i vækstmarkederne, som i dag rækker langt ud over BRIK-landene. Det åbner op for helt nye investeringsmuligheder.
Nordea Invest

Hvad betyder COP23 for dine investeringer?

Nogle klimatopmøder får mere bevågenhed end andre, og nok kun de mest klimabevidste har bemærket, at COP23 finder sted i Bonn den 6.-17. november. Alligevel har mødet stor betydning.
Nordea Invest

Send sparepengene til udlandet og få mere ud af din opsparing

Danskere har en forkærlighed for danske aktier og investerer helst i virksomheder, vi kender godt. Men hvis porteføljen bliver alt for rød-hvid, betyder det større risiko og mindre afkast.
Nordea Invest

Bæredygtighed – fra bløde værdier til big business

Glem alt om genbrugstøj og hjemmedyrkede grøntsager. I dag er bæredygtighed et naturligt fokusområde for den moderne forbruger og et afgørende parameter for virksomheder og investorer.
Nordea Invest

Lav rente og inflation er dyrere for kvinder

Undersøgelse viser, at færre kvinder end mænd ved, hvad inflation betyder, og at de ikke ændrer deres opsparing, selv om renten er lav. Det kan medføre, at kvinder får mindre ud af deres opsparing end mænd.
Nordea Invest

Kunder og investorer stiller krav om ansvarlighed

Både virksomheder og investorer har stadig større fokus på bæredygtighed og CSR. Med god grund. Det sænker nemlig risikoen og giver samtidig mulighed for at få del i et afkast på 84.000 milliarder kr.
Nordea Invest

Euroen er meget mere end en fælles mønt

Euro-samarbejdet handler ikke blot om en fælles mønt, men også om politisk stabilitet i Europa. Derfor har valget i Frankrig haft afgørende betydning for Europa – og for dine investeringer.
Nordea Invest

Sparer du rigtigt op? Sådan får du mest ud af din opsparing

Danskerne har aldrig før haft så mange penge stående i banken. Det er dyrt i sidste ende, for den lave rente betyder, at pengene bliver mindre værd med tiden. Pengene kan spares op på bedre måder, siger forbrugerøkonom.
Nordea Invest

Derfor skal du stadig investere i obligationer

Mange private investorer ryster på hovedet over de nærmest ikke-eksisterende afkast på obligationer. Men der er stadig god grund til at have obligationer i sin portefølje, lyder det fra Nordeas seniorstrateg. Få hans bedste råd til obligationsinvestering lige nu.
Nordea Invest

Bæredygtighed – fra bløde værdier til big business

Glem alt om genbrugstøj og hjemmedyrkede grøntsager. I dag er bæredygtighed et naturligt fokusområde for den moderne forbruger og et afgørende parameter for virksomheder og investorer.
Nordea Invest

Lav rente og inflation er dyrere for kvinder

Undersøgelse viser, at færre kvinder end mænd ved, hvad inflation betyder, og at de ikke ændrer deres opsparing, selv om renten er lav. Det kan medføre, at kvinder får mindre ud af deres opsparing end mænd.
Nordea Invest

Kunder og investorer stiller krav om ansvarlighed

Både virksomheder og investorer har stadig større fokus på bæredygtighed og CSR. Med god grund. Det sænker nemlig risikoen og giver samtidig mulighed for at få del i et afkast på 84.000 milliarder kr.
Nordea Invest

Euroen er meget mere end en fælles mønt

Euro-samarbejdet handler ikke blot om en fælles mønt, men også om politisk stabilitet i Europa. Derfor har valget i Frankrig haft afgørende betydning for Europa – og for dine investeringer.
Nordea Invest

Sparer du rigtigt op? Sådan får du mest ud af din opsparing

Danskerne har aldrig før haft så mange penge stående i banken. Det er dyrt i sidste ende, for den lave rente betyder, at pengene bliver mindre værd med tiden. Pengene kan spares op på bedre måder, siger forbrugerøkonom.
Nordea Invest

Derfor skal du stadig investere i obligationer

Mange private investorer ryster på hovedet over de nærmest ikke-eksisterende afkast på obligationer. Men der er stadig god grund til at have obligationer i sin portefølje, lyder det fra Nordeas seniorstrateg. Få hans bedste råd til obligationsinvestering lige nu.
Nordea Invest

Klimavenlige opfindelser kan ændre vores liv og økonomi

Markedet for produkter og teknologier, der forebygger eller reducerer klimaforandringerne, er i kraftig vækst og har samtidig nået et punkt, hvor det er særdeles økonomisk rentabelt at investere miljøvenligt.
Nordea Invest

Nu er sol og vind billigere end kul og olie

Vedvarende energi har nået det punkt, hvor strøm fra solceller og vindmøller er billigere end energi fra kul, olie og naturgas, lyder det fra World Economic Forum. Den gode nyhed kommer dog med forbehold, men er stadig tegn på, at den grønne omstilling har stort investeringspotentiale.
Nordea Invest

Trump fornægter klimaforandringer – resten af verden gør ikke

Donald Trump har kaldt klimaforandringerne et fupnummer, og en af han første handlinger i Det Hvide Hus var at slette alle spor af dem fra præsidentens officielle hjemmeside. Men hvilken betydning har Trumps første tid som amerikansk præsident egentlig haft for kloden og for dine klimainvesteringer?
Nordea Invest

Træt af din lave bankrente? Sådan får du dine penge til at vokse

Den ekstremt lave bankrente betyder, at pengene på din konto med sikkerhed bliver mindre og mindre værd. Vil du have dem til at vokse, må du investere. Kom godt fra start med hjælp fra to eksperter.
Nordea Invest

Cirkulær økonomi er nøglen til succes for danske virksomheder

Små og mellemstore virksomheders succes afhænger af deres evne til at udnytte ressourcer bedst muligt. Det handler om økonomi og ikke miljø, lyder det fra ekspert i cirkulær økonomi.
Nordea Invest

Det betyder valget i Frankrig for dine investeringer

Ingen tør gætte på udfaldet af valget i Frankrig. Til gengæld er der bred enighed om, at resultatet får afgørende betydning for det europæiske samarbejde. Men hvad betyder valget for dine investeringer?