<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Direkte

Tjek, om du kan få erstatning for din skade

Det sker, at vi mennesker kommer til skade på jobbet, i fritiden, i trafikken eller på anden vis. Heldigvis er vi ofte hurtige på benene igen, mens en ulykke andre gange kan have konsekvenser for os - store som små, personlige som økonomiske. Men har du fået varige mén efter en skade, har du måske ret til erstatning. Hvordan kan du få erstatning? Find svar i denne tjekliste.

Har du ret til erstatning?

Det er ærgerligt at gå glip af en erstatning. Derfor er det altid en god idé at undersøge, hvad du har krav på. Som udgangspunkt kan du få erstatning for varige mén, hvis du har en privat ulykkesforsikring, og hvis en anden person er ansvarlig for din skade.

Det kan være komplekst at afgøre, om der er en ansvarlig skadevolder, for der findes forskellige regler for forskellige typer ulykker. Derfor er det altid en god idé at kontakte en advokat, som kan hjælpe. En advokat kan også hjælpe, hvis skaden er sket på din arbejdsplads; i så fald kan du muligvis også få erstatning.

Husk at anmelde arbejdsskader

Det er ikke unormalt at komme til skade på jobbet. Hvert år anmeldes mange arbejdsskader af vidt forskellig karakter, men det faktiske antal af arbejdsskader er mere usikkert, da der også sker arbejdsskader, der aldrig bliver anmeldt.

Men det er vigtigt at anmelde arbejdsskader. For du har muligvis krav på erstatning, og den kan du kun få, hvis skaden anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen eller til din arbejdsgivers forsikringsselskab. Og husk, at selv skader, der umiddelbart virker små, kan vise sige på sigt at være værre og mere indgribende end først antaget. Derfor bør du altid sikre dig, at alle arbejdsskader bliver anmeldt af din arbejdsgiver; det er nemlig din arbejdsgivers ansvar.

Gå til lægen

Du bør søge læge, straks efter din skade er opstået. Det er nemlig vigtigt at få dokumenteret skadens omfang og tidspunkt. Men det er også vigtigt at gå til lægen, fordi det er en læge, der fastsætter din méngrad - og méngraden har betydning for erstatningens størrelse.

Din erstatnings størrelse

Hvor stor en erstatning du får, afhænger af din méngrad. Din méngrad siger noget om, i hvor høj grad skaden og dine varige mén påvirker dit liv. Og der kan godt gå et stykke tid, fra du kommer til skade, til dine mén er varige. Derfor vil méngraden som regel først kunne bestemmes længe efter, at skaden er sket.

Hvis din méngrad er på minimum 5%, kan du formentlig få erstatning. Jo højere méngrad, des større erstatning. Det specifikke beløb kan afhænge af forskellige ting: Nogle gange er det lovbestemt, andre gange er din forsikringsaftale, som bestemmer.

Følg
Jyllands-Posten