<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Direkte

Sådan får man optimale køre- og adgangsforhold på byggepladsen

De seneste par år er antallet af nybyggerier eksploderet på landsplan. Byggebranchen har mere travlt end nogensinde før, og efterspørgslen på håndværkere og fagkyndige er pt rekordhøj.

Foruden travlheden i byggeindustrien, har regionerne og kommunerne også søsat og fremskubbet flere vedligeholdelses- og udvidelsesprojekter rundt omkring i landet, som led i at booste beskæftigelsen og økonomien i forbindelse med COVID-19 og sidste års mange nedlukninger.

Dette betyder imidlertid ikke kun, at der er behov for mere arbejdskraft og flere hænder: det betyder også, at udbuddet og efterspørgslen på materialer, redskaber og materiel stiger, mens konkurrencen i vognmandsbranchen følger trop.

Vognmandsforretningerne trives

Når der bygges eller laves veje, er der behov for alt lige fra affaldshåndtering og deponering af jord til anskaffelse af kraner og store containere til sortering af industriaffald og byggematerialer.

For at optimere forholdene på både byggepladsen og de offentlige veje er det imidlertid også en fordel for alle involverede parter, at man som entreprenør eller institution sørger for at leje køreplader i jern til anvendelse under hele projektet.

For køreplader er ikke kun et bump på vejen, når kommunen laver vejarbejde, eller der bliver bygget i kvarteret. Køreplanerne tjener et prisværdigt formål - både for de, der færdes i og omkring byggeområdet, men også i forhold til at sikre belægninger mod belastningsskader fra tungt gods og materiel.

Køreplader i jern anvendes typisk til beskyttelse af fliser, fortove og græsplæner, samt til at gøre ufremkommelige veje og terræn mere farbare. Jernpladerne er desuden med til at give et solidt underlag, der optimerer arbejdsforholdene på pladsen, samtidig med at det skaber bedre tilkørselsforhold, når lastbiler og materiel skal til og fra med jord og andre materialer.

Rentabel dagspris på leje af køreplader til private og erhverv

Har man brug for at leje køreplader til sit projekt - hvad end man er privatperson, entreprenør eller offentlig instans - er det en professionel vognmandsforretning, man skal rette henvendelse til.

Hos det nordjyske firma, Anker Christensen, udlejes klassiske køreplader i jern i størrelserne 1,5 x 3 meter eller 2 x 3 meter, samt i henholdsvis 14 mm og 22 mm tykkelse. Pladerne fås til den nette sum af 3 kroner ekskl. moms pr. plade pr. dag, og de kan leveres med udlægning på en hvilken som helst adresse eller byggeplads i Jylland.

Har man brug for køreplader i større oplæg til langtidsleje, kan der indgås særlige og fleksible aftaler, som opfylder de respektive behov og krav.

Følg
Jyllands-Posten