<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Direkte

Lær at spille musik online

Har du lysten til at lære at spille musik, men har du hverken tiden, overskuddet eller muligheden for at gå til musikundervisning? Så er musikonline.dk måske en mulighed for dig. Her har du nemlig muligheden for at lære at spille musik online, så du ikke er tvunget til at forlade din bolig. På denne måde kan du altså lære at spille trommer, klaver eller guitar mens børnene sover eller under andre forhold, hvor du er nødsaget til at blive i hjemmet.

Manden bag musikonline

Det er Nikolaj Svorin, som har stiftet musikonline, og for ham har musik altid været et centralt omdrejningspunkt i hans liv, blandt andet fordi han er opvokset i en musikalsk familie, hvor samtlige medlemmer havde forskellige kompetencer hvad angår musikken. Han har siden han selv var otte år gammel spillet diverse instrumenter, herunder trommer, klaver, guitar og harmonika. I løbet af årene har han selv spillet trommer i forskellige grupper samt undervist i keyboard på musikskoler. Han har tilmed en del erfaring indenfor privat undervisning, da han i sit eget private hjem har tilbudt gratis undervisning til elever, der var interesseret i at lære mere omkring rockrytmer på trommer og almindeligt, grundliggende klaverspil. I øjeblikket tilbyder Nikolaj Svorin desuden ugentligt en gratis koncert for patienterne på Arresødal Hospice i Nordsjælland. Der er altså ingen tvivl om, at stifteren bag musikonline holder af at glæde andre med musikken.

Gratis, online musikundervisning

Netop af samme grund som Nikolaj Svorin tilbyder at spille for patienter og underviser i sit private hjem, har han valgt også at tilbyde online musikundervisning på både trommer, klaver og guitar - og dette helt gratis. Denne undervisning giver en meget enkel og brugbar introduktion til de respektive instrumenter, så man både kan få en forståelse for instrumentet såvel som musikken. Dette tiltag er lavet på baggrund af Nikolaj Svorins overbevisning om, at alle, uanset indkomst, skal have muligheden for at kunne lære at spille på klaver, trommer eller guitar, samt at få et helt grundlæggende kendskab til nodesystemet.

Såfremt den online musikundervisning i form af videoer giver dig blod på tanden og lysten til at lære mere, så tilbyder Nikolaj Svorin yderligere undervisning, som enten kan foregå i Vedbæk eller privat efter aftale. Hertil kan købes et klippekort på enten 5 eller 10 undervisningsgange, hvilket du kan læse mere om på hjemmesiden.

Idéen med denne undervisning er at tage udgangspunkt i praktisk spil samt en udførlig undervisning i, hvordan du kan læse noter.

Følg
Jyllands-Posten