<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Direkte

Flere og flere får demens - dette kan øge risikoen for, at du får det

Flere mennesker i Danmark får demens, det menes at dette har en direkte forbindelse til, at den ældre befolkning stiger. Det er de færreste som får stillet diagnosen før de er 80 år og dette er en god indikator på, at det er den ældre befolkning, som holder antallet af folk med demens oppe. Faktisk er demens den fjerde hyppigste dødsårsag her i Danmark, og det kan godt for nogle virke lidt skræmmende. Der er faktisk nogle ting, som kan forøge risikoen for at få demens og dem kan du blive meget klogere på i afsnittene herunder.

Du kan læse meget mere om demens, sådan at du kan danne dig en større viden omkring denne lidelse.

Undersøgelser viser at hovedtraumer kan give forøget risiko for en demensdiagnose

Et alvorligt hovedtraume, som eventuelt medfører bevidstløshed eller hospitalskontakt, kan faktisk forøge chancerne for at få demens med på til 44%. Dette viser en stor amerikansk undersøgelse. Ydermere viser undersøgelsen også at risikoen for at få en demensdiagnose forværres yderligere, hvis du får mere end et hovedtraume. Denne undersøgelse startede helt tilbage i starten af år 1980 og rummer deltagere fra mange forskellige stater. Deltagerne i denne undersøgelse, var ved undersøgelsens start, mellem 45 og 65 år gamle. De er igennem tre årtier, gennemgået helt op til 6 helbredsundersøgelser og interviews. Den gennemsnitlige opfølgningstid var cirka 25 år og derfor er det konstateret, at den 44% øgede risiko for at få en demensdiagnose, ved hovedtraumer, indtræffer inden for de første 25 år. Heldigvis er det kun hovedtraumer i svær grad, der har en påvirkning på om du vil have øget risiko for at få demens.

Der er også andre faktorer der spiller ind for forøgede risiko for at få demens

Der er mange faktorer der spiller ind, når det drejer sig om forøgede chancer for at få demens og det er desværre ikke kun hovedtraumer der kan have en påvirkning på det. Den stærkeste risikofaktor for at få demens er høj alder, men der er dog evidens for, at risikoen for demens kan nedsættes, hvis det rettidigt forebygges. Andre risikofaktorer for at få demens er hvis du er ryger, har forhøjet blodtryk eller sukkersyge. Det er dog ikke kun sygdomme og traumer, der kan have påvirkning på risikoen for en demensdiagnose, du har også forøget chancer, hvis du har en eller flere behandlingskrævende depressioner eller hvis du har ikke-korrigeret hørenedsættelse. Fedme og inaktivitet kan også forøge risikoen for en demensdiagnose.

Følg
Jyllands-Posten