<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Direkte

Genan – bæredygtig genanvendelse for en grønnere fremtid

Genan er en dansk miljøvirksomhed med fokus på bæredygtighed og genanvendelse. Virksomheden er verdens største inden for recycling af brugte dæk – og har siden stiftelsen i 1990 arbejdet målrettet mod en grønnere fremtid.

Hovedsædet ligger i Viborg, og Genan har herudover fabrikker i både Tyskland, Portugal og USA. Koncernen beskæftiger ca. 300 medarbejdere.

Fra Viborg til global markedsleder

Det hele begyndte med bilindustriens vækst i slutningen af 1970erne – og det affaldsproblem, som de stigende mængder af kasserede dæk udgjorde. Tanken om at opføre en fabrik, hvor de mange udtjente dæk kunne genanvendes, opstod. Den idé viste sig at blive en sand ’game-changer’ i kampen for en grønnere og mere bæredygtig fremtid.

I 1990 opførte Genan sin første genvindingsfabrik for kasserede dæk – i Viborg. Fabrikken blev løbende udviklet og forbedret, og i 2003 åbnede Genan sin anden fabrik i Oranienburg nær Berlin.

I 2008 blev endnu en fabrik en realitet – ligeledes i Tyskland, men denne gang i Dorsten; og kort tid efter så en tredje tysk fabrik dagens lys i Kammlach, Bayern.

Målet for Genan var dog ikke blot at fremme bæredygtig udvikling og vækst i Europa; og i 2014 indviede Genan således verdens største dækgenvindingsfabrik i Houston, Texas, USA.

Genan er uomtvisteligt verdensførende inden for genanvendelse af dæk, og anvendelsesområderne for virksomhedens produkter er i årenes løb vokset støt – f.eks. med gummipillerne GENAN PELLETS til bl.a. stødabsorberende faldunderlag på legepladser.

I 2019 udvidede Genan igen sine aktiviteter – denne gang med opkøb af Portugals største dæk-recycler, som efter en produktionsmæssig opgradering nu er den sjette Genan-fabrik.

Genan giver nyt liv til brugte dæk

I en evig stræben efter at gøre produktionen endnu mere miljøvenlig har Genan konstant fokus på teknologisk udvikling, produktionsoptimering og innovation.

I produktionsprocessen nedbrydes dækkene til deres oprindelige bestanddele – ca. 75% gummipulver og -granulat, 15% stål og 10% tekstilfibre – så disse materialer igen kan anvendes til nye formål.

Det recirkulerede dækgummi genanvendes bl.a. på legepladser, sports- og løbebaner, ridebaner, kunstgræsbaner, i maling, coating og bindemiddel, nye dæk og diverse industrielle gummiprodukter. Kun fantasien sætter grænser.

Virksomhedens udviklingsafdeling arbejder til stadighed på at finde nye anvendelsesområder for sine eksisterende gummiprodukter – men også på at tilpasse sine produkter til nye, bæredygtige anvendelsesmuligheder.

Når man som forbruger vælger et Genan-produkt, vælger man derfor et kvalitetsprodukt med respekt for miljøet.

Unik og innovativ teknologi

Genans koncept for genanvendelse af nedslidte dæk er globalt set enestående. Teknologi og produktion evalueres og optimeres løbende; og med over 30 års praktisk erfaring med oparbejdning af dæk er Genan markedsførende.

Særlig fokus har man hos Genan på energibesparelser og produktionsoptimering – med miljøvenlighed i højsædet.

Produktionsapparatet er fuldautomatiseret – og kræver således ingen manuel håndtering af dækkene. Det gør produktionen effektiv – og sikrer samme høje og ensartede produktkvalitet hver gang.

Oparbejdning af imponerende mængder

Hos Genan har man samlet kapacitet til at oparbejde mere end 1.100 tons brugte dæk – om dagen. Hvert år kan mere end 400.000 tons gamle, kasserede dæk således starte et nyt liv ved mekanisk neddeling på en Genan-fabrik.

Langt de fleste dækformer og -varianter kan genanvendes. Det gælder dæk fra privatbiler, varevogne, lastbiler, traktorer samt store industrikøretøjer.

Genan samarbejder med mange forskellige dæk-indsamlere, som har indgået en aftale med Genan om at aflevere nedslidte dæk på en given Genan-fabrik. Her oparbejdes dækkene så på den mest bæredygtige vis – for endnu et nyttigt produktliv.

Den ultimative bæredygtighedsløsning

Begrebet ’fra vugge til vugge’ – på engelsk ’cradle to cradle’ – er et udtryk, som inden for de seneste år har vundet stort indpas i både forbrugernes og virksomhedernes bevidsthed.

Grundlæggende dækker begrebet over den produktionsfilosofi, at et produkt kun må forårsage et absolut minimum af spild i alle dets livsfaser. Det handler med andre ord om, at et produkt – eller restproduktet fra en produktion – helt eller delvist skal genanvendes til et nyt produkt og dermed indgå i et kredsløb, hvor det skaber værdi for både mennesker, økonomi og ikke mindst miljø.

På Genans dæk-genvindingsfabrikker er vugge-til-vugge-princippet et vigtigt fokusområde. Målet er at fremstille gummi af så høj en kvalitet, at det helt eller delvist kan substituere nyt gummi i fremstillingen af nye gummiprodukter. For Genans produkter vil den ultimative bæredygtighedsløsning ifølge vugge-til-vugge-princippet være genanvendelse i produktionen af nye dæk.

Det er et ambitiøst mål – men ikke desto mindre et mål, som vi hver dag kommer tættere og tættere på.

Genbrug skal være topkvalitet

Hos Genan ved man, at genbrug ikke må være lig med ringere produktkvalitet. Er kvaliteten af outputtet fra dækkene ikke høj nok, kan det ikke i tilstrækkelig grad substituere det råmateriale, det oprindeligt var tiltænkt at skulle erstatte.

Mangler kvaliteten, har genbrug kort sagt ingen fremtid.

Det har man hos Genan været bevidst om siden begyndelsen. Kvalitet er en forudsætning for, at den bæredygtige og grønne dagsorden kan realiseres. Uden kvalitet ville der blot være tale om tomme floskler uden praktisk betydning.

Derfor er kvalitet omdrejningspunktet og en af de primære drivkræfter i alle Genans udviklingsprojekter. Alle brancherelevante standarder overholdes til punkt og prikke, og der bliver ikke gået på kompromis med kvalitetskontrollen. Man arbejder desuden tæt sammen med kunderne for hele tiden at finde de bedste løsninger – og lytte til de krav, behov og ønsker, kunderne måtte have.

Hver dag udtages der desuden prøver fra dagens output, og alle vigtige produktegenskaber måles og kontrolleres. Alt føres til protokol – og sikrer en unik sporbarhed for hver enkelt leverance.

Dét er for Genan bæredygtighed og kvalitet i smuk forening.

Følg
Jyllands-Posten