<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her
Direkte

Fast undertag er den bedste løsning

Et fast undertag er optimalt, både når det gælder tegltag og betontegltag, samt til visse andre tagtyper. Et fast undertag med tagpap er en slidstærk og tæt løsning

De dage er forbi, hvor man laver et tegltag med understrygning, altså med mørtel op under teglstenene. I dag lægger man et undertag, som leder vand, sne og fugt væk fra taget.

Løsningen er optimal, fordi vi oftest udnytter tagetagen, og i nyere tid, bygger vi tagrummet helt op i kip. Det betyder at loftet går helt op, og derfor er det ganske enkelt umuligt at komme til selve tagstenene nedefra, hvilket er nødvendigt, når man skal understryge tagstenene.

- I takt med at vi er gået væk fra at understryge taget indefra, er kravene til bygningens undertag steget. Og særligt faste undertag med tagpap sikrer mod skader, lyder det fra fugt- og byggeeksperten Søren Blumensaat Pedersen.

Behovet for undertag gælder ikke kun tegltage, men også visse typer betontagssten og tage af diagonal-skifer. Ved metaltage kan der også opstå kondens på visse tidspunkter af året, og derfor er der behov for et undertag, der kan lede fugten væk.

Tre slags undertage

Der findes groft sagt tre forskellige slags undertage:

Fast undertag: Man har et fast underlag, der eksempelvis kan være brædder eller krydsfiner, hvorpå der lægges tagpap, som gør taget tæt. Denne type skal udføres med ventilation mellem det faste undertag og isoleringsmaterialet.

Ventileret undertag: I det ventilerede undertag er der en ventilationsspalte mellem undertaget og isoleringsmaterialet. Denne type undertag hører sammen med det uventilerede undertag til kategorien af selvbærende undertag.

Uventileret undertag: Dette undertag er lavet i et diffusionsåbent materiale, der ligger direkte ovenpå isoleringsmaterialet. Fugt indefra kan trænge ud gennem undertagets membran.

- Selvom vi er blevet bedre til at lave dampspærre i nyere huse, vil der være en sandsynlighed for, at der siver fugt op gennem dampspærren. Ved det ventilerede undertag vil fugt blive ventileret væk igennem ventilationshulrummet mellem undertag og isolering. Ved det uventilerede undertag kan fugten indefra trænge igennem isoleringen og så diffundere igennem undertagsmaterialet, før det ventileres væk mellem undertag og overtag, forklarer Søren Blumensaat Pedersen.

Han påpeger, at det er vigtigt for det uventilerede undertag, at det diffusionsåbne undertagsmateriale ligger på isoleringsmaterialet, da der ellers kan ophobes kondens. Ophobet kondens kan i sidste ende øge risikoen for råd eller svamp i tagkonstruktionen. Det kan i værste fald betyde, at både tagfladen og dele af den underliggende konstruktion skal skiftes. 

Faldgruber ved valg af undertag

Vælg rigtigt

Historien viser da også, at risikoen for at vælge den forkerte type undertag er til stede, påpeger Søren Blumensaat Pedersen.

- Man skal være opmærksom på den tagkonstruktion, man arbejder med. Om man arbejder på en tagflade på et enkelt længehus med to tagflader, eller om det eksempelvis er en meget kompleks tagflade som på et karré-byggeri, hvor man har skotrender og mange gennembrydninger. Det har stor betydning for den fugt-belastning, som undertaget vil blive udsat for, siger han.

Søren Blumensaat Pedersen anbefaler, at man som projekterende går ind på Damspærre- og Undertagsklassicificeringsordningens hjemmeside, www.duko.dk, hvor man kan definere den tagflade, man vil lave. Herefter får man så nogle valgmuligheder på hvilke undertagstyper, man kan bruge på det pågældende tag.

- DUKO blev oprettet i den periode, hvor man i Byggeskadefonden så mange skader i forbindelse med undertage, hvor man havde valgt undertag i for dårlig kvalitet, eller havde valgt en undertagstype, der ikke passede til den pågældende tagkonstruktion, siger han.

Vælg det faste undertag

Søren Blumensaat Pedersen peger på, at man helt generelt bør vælge fast undertag, hvor det er muligt:

- Der er væsentlig større sikkerhed, når man anvender et fast undertag – særligt når vi taler de lidt mere komplekse tagkonstruktioner med skotrender og mange gennembrydninger. På den lange bane er det faktisk billigere at vælge et fast undertag, siger han og påpeger, at man har set eksempler på overtag, hvor man har udskiftet vingeteglen, mens det faste undertag stadigvæk har været brugbart.

- Der er dokumentation for, at det faste undertag har en parallel levetid med overtaget. Og i mange tilfælde har det længere levetid end overtaget, siger han. 

Du kan se, hvordan du griber et fast bitumen-baseret undertag an i PTM-anvisningerne.

Undertaget PF 2300 SBS Split fra Phønix Tag Materialer er en gennemprøvet og langtidsholdbar tagpap til fast undertag. Du kan anvende PF 2300 SBS Split i alle tagkonstruktioner og under alle tagmaterialer.
Tagpappen er især velegnet til tag med lav hældning og åben tagdækning – for eksempel økonomitegl eller vingetegl. Det er en stærk og solid tagpap, der er yderst let og fleksibel at arbejde med. Bl.a. er den særdeles elastisk – også i kulde.

Følg
Jyllands-Posten