<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Dette er en annonce. Luk her
Direkte

Reguleringsventiler til vandforsyning

Adgangen til rent vand tages mange steder for givet, ligesom den friske luft vi indånder. Vi glemmer, at rent vand er et produkt, som skal fremstilles ved en omfattende og detaljeret proces. Vand er derfor noget, vi skal passe på! Specielt da vi skal sikre, at der er vand nok til de kommende generationer og til en stadig voksende befolkning.  Et af de steder vi kan starte med at problemløse er det alt for store vandspild, der er på verdensplan. Vandspild er renset, rent vand, som går tabt et sted i forsyningsnettet og aldrig når frem til forbrugeren. Det vil sige vand, der ikke forbruges eller betales for, og det påvirker både økonomi og tilgængelige vandressourcer. Vandspild er et universelt problem og spænder fra omkring fem procent til helt op omkring 80 procent i visse områder. Årsagerne til vandspild spænder vidt fra lækager, rørbrud og dårlig forvaltning af vandet til ulovlige tilslutninger og uautoriseret forbrug.

Hvordan kan reguleringsventiler reducere vandspild?

Reguleringsventiler kan bidrage til reduceret vandspild og medvirke til effektiv håndtering af vandforsyningen ved at holde et konstant tryk, flow eller niveau, selvom der sker ændringer i forsyningsnettet.

Tryktabet i et vandforsyningsnet vil ændre sig i forhold til variationer i flowet. Tryktab afhænger af friktion, som blandt andet er en funktion af flowhastighed og rørlængde. Hvis der ikke er et flow, vil der heller ikke være tryktab. Trykket i rørledningen vil så være pumpetrykket, eller det statiske tryk fra reservoiret, plus eller minus højdeforskellen mellem forsyningspunktet og punktet, hvor trykket måles. Hvis der er et flow, vil der være et tryktab, som afhænger af flowet og rørlængden. Tryktabet kan være betydeligt i lange rørledninger.

Reguleringsventiler kan effektivt minimere store trykforskelle i forsyningsnettet; og et mere konstant tryk vil forhindre lækager forårsaget af unødvendigt stress af forsyningsnettet som følge af store trykudsving. Det betyder:

  • Reduceret vandspild forårsaget af lækager
  • Reduceret risiko for vandslag og brud på rør
  • Færre forstyrrelser for forbrugerne
  • Minimeret risiko for forurening
  • Besparelser for vandværkerne

Forskellige typer reguleringsventiler

De to hyppigst anvendte reguleringsventiler er trykreducerende reguleringsventiler og trykholde-/trykaflastningsreguleringsventiler

En trykreducerende reguleringsventil reducerer automatisk et højere indløbstryk til et lavere udløbstryk uafhængigt af ændringer i flow eller indløbstryk.

En trykholdeventil fastholder automatisk et specificeret minimumindløbstryk ved at lette overskydende tryk uanset ændringer i flowet.

Reguleringsventiler fåes med reduceret eller med fuldt gennemløb. Reduceret gennemløb er velegnet til de fleste applikationer, da det reducerede gennemløb ofte giver en mere præcis regulering. Fuldt gennemløb anbefales, såfremt en høj Kv-værdi er nødvendig, som for eksempel foran brandhaner og hydranter.

Læs mere her om egenskaber og fordele ved AVK reguleringsventiler

Følg
Jyllands-Posten