OPR-Virksomhedslån

Skal iværksættere reagere på GDPR?

Den nye forordning har også ramt iværksættere, og eksempelvis webshopejere skal sætte sig godt ind i de nye bestemmelser.

Foto: iStock
Artiklen er leveret af

Det korte svar på artiklens overskrift er: Ja.

Den 25. maj i år trådte EU’s persondataforordning med navnet General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft i hele unionen. Forordningen med det noget tunge navn kan have omfattende konsekvenser for mange virksomheder, herunder også iværksættere.

Formålet med GDPR er at styrke og ensrette databeskyttelsen for personer i EU. Kort fortalt er det ambitionen, at borgerne i EU skal have bedre kontrol over deres egne persondata.

Det betyder, at alle virksomheder, offentlige myndigheder og organisationer, der behandler persondata skal opfylde bestemmelserne i den nye forordning, og det gælder altså også iværksættere - uanset virksomhedens størrelse.

“Man skal som iværksætter i højere grad have styr på, hvad det er for data, man har liggende, og hvor man har dataene liggende. Det er helt grundlæggende,” fortæller Per Sloth, der er partner og chef for Risk Assurance hos revisions- og konsulenthuset BDO.
“Man skal som iværksætter i højere grad have styr på, hvad det er for data, man har liggende, og hvor man har dataene liggende. Det er helt grundlæggende,” fortæller Per Sloth, der er partner og chef for Risk Assurance hos revisions- og konsulenthuset BDO.

Et større arbejde - ikke alle var klar

Det kan afhængigt af hvilken type forretning, man driver, være et større arbejde at få styr på forordningens bestemmelser.

En undersøgelse foretaget af A&B Analyse på baggrund af interview med 335 ledere og virksomhedsejere i hele Danmark viste kort før deadline for GDPR-indførelsen, at omtrent en tredjedel ikke følte, at virksomheden var klar til den nye forordning. Der er altså en del at arbejde med.

For det første er det afgørende, at persondata (alle informationer i relation til en identificeret eller identificerbar person) bliver beskyttet via organisatoriske, administrative og tekniske tiltag. Og det er ikke nok at sige, at man har styr på det. Det skal dokumenteres.

Risiko for datalæk

Samtidig er der også indført strenge krav til samtykke og transparens. Bruger man persondata i sin forretning, så skal virksomheden indhente personernes udtrykkelige samtykke.

GDPR betyder, at...
  • Personer har ret til at give samtykke. Data må kun behandles, hvis en person har givet specifikt, informeret og entydigt samtykke.
  • Personer har ret til at få besked, når deres data behandles.
  • Personer har ret til adgang til de informationer, der behandles. Og hvordan de behandles.
  • Personer har ret til at blive glemt - data slettes. Hvis en person eksempelvis ikke længere er kunde.
  • Personer har ret til at få ikke-korrekte eller forældede data korrigeret.
  • Personer har ret til at få overført data til andre organisationer - eksempelvis fra en serviceudbyder til en anden.
  • Personer har ret til at gøre indsigelse mod behandling af deres data.
  • Personer har ret til at blive underrettet, hvis der sker brud på datasikkerheden. Det skal ske inden for 72 timer.
“Det kan eksempelvis være en iværksætter, der driver en webshop. Der foregår tingene online, og man har større risiko for at få kompromitteret sine data. Derfor skal man være særligt opmærksom på, at man har en forpligtelse over for kunderne, når det kommer til registreringen af deres data,” fortæller Per Sloth.

Han giver et andet eksempel:

“Det kunne også være en coach, der opbevarer personfølsomme oplysninger om kunderne. Eksempelvis fra samtaler med personerne. Hvad er det for oplysninger, man registrerer? Og hvor gør man det? Det skal der være styr på,” lyder det fra Per Sloth.

Mange iværksættere gør brug af digitale løsninger til opbevaring af data. Der kan være tale om billige tjenester, hvor der måske er gjort mindre ud af sikkerheden, og hvor dataene måske havner på servere uden for EU.

“Det er vel nok den største udfordring. Det gælder for mange af de dejlige løsninger, som stort set er gratis eller meget billige, at man ikke ved, hvor dataene ender. Det skal man have styr på fremover, og derfor er det vigtigt at vælge en databehandler, der lever op til de nye krav. Så må man hellere betale noget ekstra om måneden,” siger Per Sloth.

Forbrugerne i førersædet

Den nye lov sætter altså forbrugeren i førersædet, og det er virksomhedernes opgave at efterleve de nye bestemmelser. GDPR gælder for alle virksomheder, som er etableret i EU, uanset hvor databehandlingen sker. Også virksomheder uden for EU skal leve op til bestemmelserne, hvis de udbyder varer eller serviceydelser til borgere i unionen.

Af faktaboksen kan man læse nogle af de grundlæggende bestemmelser, der gælder i GDPR. Som noget væsentligt kan man tilføje, at alle organisationer og virksomheder, der håndterer personlige data, skal udpege en ansvarlig for databeskyttelse.

Vedkommende skal tilsikre, at GDPR-bestemmelserne bliver overholdt. Gør de ikke det, kan virksomheden blive straffet med bøder på op til 4 procent af den årlige omsætning eller maksimalt 20 mio. euro.

Overvej at søge hjælp

Der er altså god grund til at sætte sig ind i reglerne - også selvom man er en iværksætter med begrænsede juridiske og it-relaterede ressourcer. Her kan det være en god idé at søge hjælp i eksempelvis foreninger som FDIH eller lignende.

“Det vigtigste lige nu er at have det som et fokusområde, så man får styr på det. Man kan stille sig selv det spørgsmål, om man selv vil være tilfreds med den måde, man behandler personlige oplysninger på. Der er nogle spilleregler, der skal overholdes, og det væsentligste er at vide, hvor dataene er henne,” siger Per Sloth.

Der er mange skridt, som alle afdelinger af en virksomhed skal igennem for at leve op til GDPR. I første omgang er der en række grundlæggende skridt, man kan tage, og spørgsmål at stille:

1. Hvordan håndterer virksomheden de nye rettigheder?

Af faktaboksen fremgår det, at der med GDPR er indført nye rettigheder. Start med at undersøge og fastlægge, hvordan virksomheden vil leve op til de nye bestemmelser.

2. Skab overblik over virksomhedens data

Hvilke personlige data findes i virksomheden? Hvordan anvendes de? Og ikke mindst hvordan bliver de opbevaret? Hvem har adgang og er beskyttelsen tilstrækkeligt sikker?

3. Hvilke data skal fortsat gemmes - og hvilke kan slettes

Når alle data er gennemgået, så slet de data der ikke længere bliver brugt. Er der ikke noget formål med indsamlingen og opbevaringen af bestemte typer data, så stop med det.

4. Styrk sikkerhedsniveauet - tjek leverandørerne

For at undgå at data kompromitteres, bør sikkerhedssystemet blive gennemgået. Tilsvarende bør man tjekke, om man har de rette og sikre leverandører af it-systemer.

5. Kontrollér dine aftaler

Enkeltpersoner skal give aktivt samtykke til indsamling og brug af data. Et tidligere indsamlet samtykke er ikke nødvendigvis tilstrækkeligt. Man skal derfor gennemgå fortrolighedsaftaler og lignende og tilpasse, hvor det kan være nødvendigt.

Denne artikel er sponsoreret af OPR-Virksomhedslån

OPR-Virksomhedslån har en klar vision at øge vidensniveauet og at forbedre samarbejdsmulighederne for små- og mellemstore virksomheder, herunder særligt iværksættere, således at hver enkelt virksomhed kan fokusere på sin kerneforretning. OPR-Virksomhedslån tilbyder i naturlig forlængelse heraf enkel og fleksibel virksomheds-finansiering til den enkelte iværksætters aktiviteter og behov. Læs mere om OPR og dine lånemuligheder på www.opr-virksomhedslån.dk

Artikel oversigt

Følg
Jyllands-Posten
OPR-Virksomhedslån

“Når nedturen kommer, gælder det om at lære af sine fejl”

Selv de mest erfarne og succesrige iværksættere i Danmark oplever nedture. Ofte er det deres egne fejlslagne beslutninger, som er ved at sende virksomheden ud over kanten.
OPR-Virksomhedslån

Her er bøgerne, iværksætteren skal læse

Biografier med gode råd skrevet af kendte iværksættere, tunge teoribøger eller små handy bøger om forretningsmodeller. Her er ti bøger, du som iværksætter bør læse.
OPR-Virksomhedslån

Sådan spinder iværksætteren sit sikkerhedsnet

Som iværksætter har du mulighed for at vinde stort, men der er også dybt at falde, hvis du snubler. Skulle det ske, så er der hjælp at hente udefra, men du kan også selv gøre meget
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Stil dig selv ét spørgsmål som iværksætter: Hvorfor?

Den amerikanske ledelsesguru Simon Sinek mener, at man som iværksætter først og fremmest skal gøre sig selv, sine kunder og sine medarbejdere klart, hvorfor man gør det, man gør.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan optimerer du dit leverandørsamarbejde

Leverandørsamarbejde skal ikke kun handle om pris og mængde. Tværtimod kan det være gavnligt for begge selskaber at indgå i et tæt samarbejde om produkter og leverancer.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Fem klassiske problemer - og fem gode løsninger

Udfordringer er der nok af for landets iværksættere. Her er fem klassikere, som det er rart at kende et svar på, før man går i gang.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan øger iværksætteren sit overskud

Spar eller investér! Der er to knapper, som man kan skrue på for at øge overskuddet. Man kan øge indtægterne eller minimere omkostningerne.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Skal iværksættere reagere på GDPR?

Den nye forordning har også ramt iværksættere, og eksempelvis webshopejere skal sætte sig godt ind i de nye bestemmelser.
OPR-Virksomhedslån

Test dig selv Er du klar til at blive iværksætter?

Overvejer du at blive selvstændig? Er du i tvivl om, hvorvidt din idé er god nok, eller du i det hele taget er der, hvor du skal tage springet?
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan sætter du rådgivningsholdet

Det er ikke kun afgørende, at man finder folk med de rette funktioner. Gå også efter at finde rådgivere, der passer til din og virksomhedens kemi, lyder rådet.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Når næste generation står klar til at tage over

I mange virksomheder er det oplagt at lade familiemedlemmer eller medarbejdere tage over i virksomheden. Her er planlægning et nøgleord, hvis det skal blive en succes.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan skyder du millionforretningen af

Går du med en drøm om at sælge din virksomhed, så venter en længere proces og en del overvejelser. Men der er hjælp at hente.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie ’Kølige Frank’ sagde nej tak til løvemillioner

Det kan være vanskeligt at sætte pris på en virksomhed. Det kræver først og fremmest indblik i den fremtidige udvikling i selskabet.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Det er aldrig nemt at fyre folk

Man skal gøre sit forarbejde grundigt, når man ansætter folk. Det er svært at afskedige igen, og det kræver en god grund.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan spotter du den nye medarbejder

Der er flere meninger om, hvordan man finder den rette, nye medarbejder. Motivation er dog et vigtigt parameter, lyder det fra flere sider.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Den første ansættelse er den sværeste

Det er en større proces at blive arbejdsgiver, og det kan være en god idé at søge hjælp, når man ansætter første gang.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Prøv dig frem og find din nye medarbejder

Det er dyrt at ansætte medarbejdere. Særligt den første medarbejder er en stor beslutning. Men der er gode muligheder for at prøve sig frem.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Er du selv med, når du starter op?

Samtaler, pauser og struktur i hverdagen er vigtige hjælpemidler i en virksomhedsejers ofte travle arbejdsuge, lyder det fra rådgiver.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Sådan får du finansieringen på plads

En af de største udfordringer for iværksættere er at sikre tilstrækkelig finansiering til at lancere og drive forretningen.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Gå efter succes og sæt det rigtige hold

Som i sportens verden er det helt afgørende for en iværksættervirksomheds succes at have de rette personer på holdet, siger eksperter.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Få styr på den største iværksætter-dræber

Du fik den gode idé, men er der overhovedet nogen, der vil købe? Manglende markedspotentiale koster mange iværksættervirksomheder livet.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Iværksætteren er chefen for det hele

Som selvstændig iværksætter skal man kunne træde ind i alle dele af ledelsen, og samtidig skal man være i stand til at lede sig selv. Det er ikke let, men man kan lære det.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Ræk hånden ud - der er hjælp hos det offentlige

Der er masser af muligheder for støtte og hjælp for folk med iværksætterambitioner. Både hos det offentlige og hos fagforeningerne.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Iværksættere skal huske strategi og mission

Der ligger meget arbejde i at fastlægge og eksekvere en strategi for en iværksætter, men ikke alt skal være på plads fra dag ét.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Vil du vækste, så søg mod grænsen – og gå over den

Eksportmarkederne rummer store potentialer for danske virksomheder, men det er en svær udfordring at bevæge sig udenfor Danmarks grænser, lyder det.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Outsourcing er et tveægget sværd

Der kan være mange penge at spare ved at placere opgaver hos leverandører, men det er ikke altid den rigtige løsning.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Den bedste rådgivning er uvildig

Som iværksætter og ejer af en mindre virksomhed får man løbende brug for sparring, men der er som regel bedre løsninger end at gå til de tre F’er – friends, fools og family.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Tilfredshed er gift for vækstdrømme

Det kan være svært at skabe vækst i en iværksættervirksomhed, hvor ejeren i bund og grund er tilfreds og mangler sult.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Er du klar til at knokle 24/7?

Du bliver herre over dit eget liv og din egen tid. Men livet som selvstændig iværksætter er også hårdt, tidskrævende, og der venter næppe en Porsche lige om hjørnet.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Pas på: En aftale kan også være en fælde

Man kan godt indgå kundeaftaler uden at skulle forbi en advokat. Men sørg for at få indrammet aftalen på skrift - eksempelvis i en mail. Og er man i tvivl, så søg rådgivning.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Dit netværk kan være forskellen på succes eller fiasko

Hvordan bliver man en god netværker? Det gør man blandt andet ved ikke at tænke på sig selv, men ved at tænke på kollektivet, lyder et af rådene.
OPR-Virksomhedslån

Startup serie Man kan aldrig lave for meget markedsføring

Markedsføring er en af de sværeste discipliner for iværksættere og mindre virksomheder. Men man behøver ingen stor pengetank for at få opmærksomhed, lyder det.